Miljöministeriet 

I planen anvisas en långsiktig områdesreservering för en ny, snabb spårförbindelse mellan Salo och Lojo som en del av den snabba spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo.

Sex besvär anfördes över planen. . Besvären förkastades av miljöministeriet. 

Landskapsplanen gäller enligt miljöministeriet innan den har vunnit laga kraft.

Tilläggsuppgifter: 

planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

tf intressebevakningsdirektör Janne Virtanen 040 583 6950

Den bestyrkta landskapsplanen

Planförklaringar

Miljöministeriets beslut

 

 

bestyrkte 4.12.2012 etapplandskapsplanen för banlinjen Salo-Lojo. Planen godkändes i landskapsfullmäktige 12.12.2011.

saloraraiteet