Ympäristöministeriö vahvisti 12.11.2008 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston kokouksessaan  11.12.2006 hyväksymän Salon Seudun maakuntakaavan.

 

Salon seudun maakuntakaavalla korvataan alueella nykyisin voimassa olevat seutukaavat sekä E18-tielinjaa koskeva vaihemaakuntakaava. Kaava-alue käsittää Salon seutukunnan kunnat Salo ja Somero.

 

Salon seudun kaava on Varsinais-Suomen toinen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittu maakuntakaava, joka käsittää koko seutukunnan. Maakunnan liiton päätöksestä hyväksyä kaava ei valitettu.

 

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös

Kaavoitusprosessia koskeva 11.12.2006 kokouksessa pidetty dia-esitys pdf-muodossa

 

Varsinais-Suomessa uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maakuntakaavojen laatiminen on aloitettu Turun kaupunkiseudulta, jonka kaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.11.2002 ja ympäristöministeriö vahvisti sen 23.8.2004. Sen lisäksi on E18-moottoritietä varten jo vahvistettu uusi vaihemaakuntakaava Salon seutukunnan alueella. Varsinais-Suomessa tarkoituksena on jatkossa laatia seutukaavoja korvaavat maakuntakaavat seutukunnittain. Päätös kaavatyön jatkamisesta Turunmaan, Vakka-Suomen ja Loimaan seutukuntiin sekä Turun kaupunkiseudun ulkopuolisten, Turun seutukunnan, kuntien alueella tehtiin kesällä 2003.

 

Salon seudun kaavatyö aloitettiin vuoden 1999 aikana. Kaavatyön aloittaminen rinnan Turun kaupunkiseudun kaavatyön kanssa nähtiin välttämättömäksi, koska vahvistettu seutukaava on osittain vanhentunut. Uudet rakennushankkeet ja yleiskaavat eivät voi toteutua ilman ajantasaista maakuntakaavaa.

 

Kaavatyön aikana yhteistyö alueen kuntien kanssa on ollut poikkeuksellisen laajaa. Kaavatyöhön liittyen on laadittu erillisselvitykset alueen liikennejärjestelmästä, alueen päivittäistavaraverkosta sekä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja maisemasta. Kunnat ovat olleet aktiivisesti työtä tukemassa. Varsinais-Suomen liitto on osaltaan vastannut luontoselvitysten ajantasaistamisesta ja tarvittavista muista selvityksistä.

 

Kaavan tavoitteita on käsitelty kaavaa ohjaavassa toimikunnassa, johon ovat kuuluneet edustajat kaikista alueen kunnista. Kaavaa on lisäksi esitelty sekä alueen kunnille että erillisissä yleisötilaisuuksissa ja seminaareissa. Kaavatyötä ja esitettyjen mielipiteiden ja lausuntojen käsittelyä on julkaistu liiton kotisivuilla. Kaavaa laadittaessa on käytetty hyväksi tietotekniikkaa sekä sen havainnollistamisessa että tiedon levittämisessä. Kaavaa ohjaava toimikunta on välittänyt tietoa kuntien näkemyksistä kaavan sisällön suhteen ja myös tietoa kaavan vaiheista alueen kuntiin.

 

Salon seudun maakuntakaava kumoaa alueelle aiemmin vahvistetut seutukaavat ja korvaa vahvistetun E18-vaihemaakuntakaavan. Moottoritien linjaus on vahvistetun vaihemaakuntakaavan mukainen.

 

Salon seutukunta ja sen 11 kuntaa muodostavat mielenkiintoisen ja haastavan suunnittelualueen. Alueen kehitys on Suomen oloissa ollut poikkeuksellisen myönteistä. Alueella on rikas kulttuuriperintö, lukuisia muinaismuistoja ja arvokkaita luontokohteita, merellistä ympäristöä ja hyvin kehittynyttä maataloutta. Maakuntakaavan keskeisiä kysymyksiä ovat olleet, kuinka sovittaa yhteen sekä rakennetun että luonnon ympäristön ja muinaismuistojen suojelun että uuden rakentamisen tarpeet. Rakennetun ympäristön rikkaus on kaavatyössä nähty voimavarana, jota säilyttämällä saadaan alueelle uutta vetovoimaa.

 

Rautatieyhteyden kehittäminen Etelä-Suomen ja Pietarin välillä kuuluu osana valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Vahvistetun seutukaavan mukainen ratavaraus on ainakin osittain vanhentunut, eikä sille ole osoitettu jatkoa Uudenmaan alueella. Raideliikenteen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen on yksi keskeisin erilliskysymys, johon uudella maakuntakaavalla on vaikutusta ja jolla on laajaa merkitystä koko Etelä-Suomen kannalta.

Kaavatyötä ohjaa suunnittelu- ja ympäristötoimikunnan lisäksi alueen kuntien edustajista koottu toimikunta.

 

Salon seudun kaava-asiakirjat

Salon maakuntakaavaan liittyviä asia-kirjoja ja selvityksiä

 

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento

puh. 040 7203 056

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

salonseutukaava