I Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser behandlas användningen av de viktiga naturresurserna och deras potentialer ur den cirkulära och bioekonomins aspekt och samordningen av dem så att de värdefulla naturområdena tryggas. Egentliga Finlands landskapsfullmäktige inledde 7.12.2015 arbetet med att utarbeta landskapsplanen. Viktiga ändringar föranleds av ändringarna i lagstiftningen samt av EU:s mål för övergången till en cirkulärekonomi.

I det naturresursforum som administreras av Egentliga Finlands förbund pågår expertsamarbetet i anslutning till att uppställa målen för regionens cirkulärekonomi och dessutom ordnas inom ramen för forumet sammankomster om aktuella ämnen kring temat med olika intressentgrupper. Möten och sammankomster med naturresursforumets experter kommer att utnyttjas vid arbetet med intressentgrupperna.

 

Tilläggsinformation:

Aleksis Klap

specialplanerare, cirkulär ekonomi och energi

tel. 040 7213 137

 

Timo Juvonen

specialplanerare, miljö och havsplanering

tel. 040 8295 543

 

Lasse Nurmi

specialplanerare, rekreation och forskning

tel. 040 5435 473

 

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

Planarbetets skeden:

 • markanvändningssektionen 20.4.2020 / 1:a förslaget
 • myndighetsrådslag 7.4.2020 / 1:a förslaget
 • 1:a förslaget på remiss 5.2.-6.3.2020
 • landskapsstyrelsen 20.1.2020 / 1:a förslaget på remiss
 • landskapsstyrelsen 13.1.2020 / 1:a förslaget, aftonskola
 • markanvändningssektionen 2.12.2019 / 1:a förslaget
 • markananvändningssektionen 4.3.2019
 • landskapsstyrelse 24.9.2018
 • markananvändningssektionen 20.8.2018
 • markananvändningssektionen 18.6.2018
 • beredningsmaterialet framläggad 26.3.-27.4.2018
 • landskapsstyrelse 19.3.2018 / framläggande av beredningsmaterialet offentligt
 • landskapsstyrelsens aftonskola 28.2.2018 / beredningsmaterialet
 • markananvändningssektionen 6.2.2018 / beredningsmaterialet
 • inledningsskedets myndighetsrådslag 21.6.2016
 • markanvändningssektionen 18.4.2016 / PDB
 • landskapsfullmäktige 7.12.2015 / inledningsbeslut

Landskapsplanens 1:a förslagets material:

Plankartan

Planbeteckningarna och -bestämmelserna

Planbeskrivningen

Plankorten (Bilaga 1)

Planbeskrivningens kartbilagor (Bilaga 2)

Plan för deltagande och bedömning

Beredningsmaterialen:

Landskapsplanens utredningar (på finska):