På denna har samlats utredningar som gjorts av förbundet eller beställt i samband med landskapsplanläggningsprocessen. Vissa utredningar finns i anslutning till landskapsplanerna. Utredningarna är på finska.

 

Utredningar om trafik:

 

 

Utredningar om natur:

 

Utredningar om kulturmiljö och landskap:

 

Utredningar om vindkraft: