Utveckling av Egentliga Finlands turismnäring

Strategiska val 2005-2011

 

Egentliga Finlands turismmålsättning år 2011:

”Egentliga Finland är ett lättåtkomligt, internationellt populärt turismområde vars historia och kultur, marina miljö och evenemang är framgångsfaktorer som skiljer området från övriga Finland. Åbo är år 2011 Europas kulturhuvudstad, varifrån hela landskapets turistnäring drar nytta.”

Turismstrategi (finska)

matkailustrategia