Infojtänsten Europe Direct Egentliga Finland hjälper medborgare att hitta svar på frågor som gäller EU.

Infotjänsten ligger i huvudaulan av Egentliga Finlands förbund. Dit kan medborgarna komma på besök på vardagarna mellan 9-15, sända e-post eller ringa. EU-informatören betjänar på finska, svenska och engelska. I infotjänsten finns en dator som besökaren kan använda för att söka information och här hittas även akutuellet material som gäller eu.

Europe Direct -infotjänsten tillhör ett nätverk av infokontor som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Det finns 8 regionala infotjänster i Finland.

Europe Direct –infotjänsterna ersätter utrikesministeriets Europainformation, vars verksamhetsställen stängdes under år 2012.

 

Kontaktuppgifter:

Europe Direct Egentliga Finland/Egentliga Finlands Förbund

PB 273/Bangårdsgatan 36, 20101 ÅBO

EU-informatör Kirsi Stjernberg,

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

tel. 040 5513120.


Europeiska komissionens representation i Finland

Europeiska unionen

Europaparlamentets informationskontor i Finland

Utrikesministeriets Europainformation

CIMO

 

europedirect-Individual centre.jpg

 


Aktuellt iEgentliga Finland

 

Europeiska fonden för strategiska investeringar - vad är den, hur får jag finansiering?

 

Webinar om EuroStars-program 14.6.

 

Kreativ Europa -program

 

KEEP - sök information om Interreg och ENPI projekt i en gemensam databas

 


EU-finansiering 2014-2020

 

Nyttiga länkar i vår region:

Europadokumentationscentrum


Enterprise Europe Network

EURES-arbetsförmedlingen

Unga europeér rf.


Centrum Balticum

Schuman –sällskapet rf.

Europafonden

Intarct Point Turku