Landskapsblomma: ek (Quercus robur)

 

För tusen år sedan var lundarna med ädelträd allmänna i regionen och tiotals meter höga jätteekar växte upp i sydvästra Finland. Men skogen röjdes till odlingsmark. En dikt i Kalevala berättar om hur ureken fälldes ner. Under senaste tiden har skyddet av ekdungarna fått mera stöd och nya eklundar har planterats runt om i landskapet. Alla kan plantera en ek i sin trädgård och hoppas att den växer och lever i många hundra år.

tammi