EGENTLIGA FINLAND BEHÖVER MERA YRKESUTBILDNING, NYA ÅA-UTBILDNINGAR FÖRESLÅS

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom 040 776 0310, Mervi Kylmälä 02 2100 949

I utbildningen bör man betona kvalitet och mångsidighet. I Egentliga Finland bör man utöka antalet startplatser i yrkesutbildning samt bibehålla högskoleplatserna ungefär på nuvarande nivå. Utbildningsstrukturen bör ändras så att social- och hälsovården stärks, konstaterar landskapsstyrelsen i sitt utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet, vad gäller startplatser inom utbildning.

När utbildningssystemet förnyas enligt det nya regeringsprogrammet och anslagen minskar får inte utbildningens kvalitet sjunka eller innehållet i examina stagnera. Landskapsstyrelsen diskuterade Egentliga Finlands roll som utbildningslandskap, antalet studieplatser får inte minskas eftersom man utbildar för hela landets behov.

Andra stadiets utbildningsplatser bör märkbart utökas i Egentliga Finland. Målet för landskapets universitet och yrkeshögskolor är att startplatserna år 2016 är ungefär som i dag. Studieplatserna i social- och hälsovård bör utökas. Speciellt vad gäller vuxenutbildning i yrkesutbildning bör studieplatserna utökas märkbart.

Målsättningarna för studieplatser i ungdomsstadiet år 2016 sammanlagt (antal studerande åren 06-09)

Yrkesutbildning        4534                                                 (3764)

Yrkeshögskola          2758                                                (2570)

Universitet               2388                                                 (2346)

Övriga                     400

Sammanlagt            10 080                                              (8680)

Målet är att utöka antalet utbildningsplatser i vuxenutbildning med ca 1000 platser år 2016.

Egentliga Finland föreslår ny utbildning i följande branscher:

idrottsinstruktör (yrkesutbildning)

fritids- och ungdomsarbete (yrkesutbildning)

provisor (Åbo Akademi, svensk utbildning)

magister i juridik, jur.mag. (Åbo Akademi, svensk utbildning)

närvårdare (yrkesutbildning, svenskspråkig)

Statsrådet godkänner under slutet av år 2011 en ny utvecklingsplan för utbildning och forskning för åren 2011 – 2016. Landskapsförbunden ansvarar för att koordinera utbildningens startplatser.

 

LANDSKAPSSTYRELSEN LISTADE DE VIKTIGASTE SKOLPROJEKTEN FÖR STATSMAKTEN

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Kalle Larsson 0400 695 679

Egentliga Finlands NTM-central ber Egentliga Finlands förbund ge brådskandeordningen för skolprojekt åren 2012-2015. Projekten godkänns av undervisnings- och kulturministeriet och finansieringsplanen är uppgjord till år 2014. I praktiken kan man påverka projekt för år 2015 och efter det. NTM-centralen har gjort bottenförslaget.

Ministeriets anslag för skolprojekt:

År                  Anslag/milj.euro

2008              45

2009              101,5

2010              86,5

2011              36

Enligt regeringsprogrammet sjunker anslagen ytterligare från nivån år 2011.

 

Från Egentliga Finland finns följande projekt med i finansieringsplanen:

Kommun

Projekt

Kostnadskalkyl

Statsandel

2012

Tövsala

Renovering och utbyggnad av Taivassalon yhtenäiskoulu,1.skedet

1.820.000

50%

2012

Masku

Askaisten koulu, utbyggnad och renovering

510.000

49%

2012

Åbo

Yli-Maarian koulu, nybyggnad

5.850.000

50%

2013

Åbo (privat)

Turun Steiner-koulu, nybyggnad, 1. skedet

4.850.000

44%

2013

Tövsala

Taivassalon yhtenäiskoulu, renovering och utbyggnad, 2. skedet

1.115.000

50%

2014

Åbo

Turun Steiner-koulu, nybyggnad, 2. skedet

5.000.000

44%

2014

Väståboland

Nagu skolcentrum, Kyrkbackens skola, nybyggnad och grundrenovering 1. skedet

760.000

47%

Från Egentliga Finland har också föreslagits:

  • · Väståboland, Nagu skolcentrum, Kyrkbackens skola, nybyggnad och grundrenovering 2. skedet (innefattar Simonby skola)
  • · Sagu, tillbyggnad i Sagu skolcentrum
  • · Åbo, Topeliuksen koulu, Juhana Herttuas skolfastighet, grundrenovering 1. skedet

Övriga föreslagna projekt i alfabetisk ordning:

S:t Karins, Kaarinan lukio, utbyggnad och sanering

Kimitoön, daghem /förskola, nybyggnad

Letala, Suontaustan koulu

Lundo, Erityiskoulu

Loimaa, Opintien koulu

Nousis, Nummen koulu

Reso, Tahvion koulu

Salo, Ollikkalan koulu

Somero, Kiirun koulukeskus

Somero, Kirkonmäen koulu

Somero, Pitkäjärven koulu

Åbo, Hirvensalon koulu

Åbo, Topeliuksen koulu, Juhana Herttuas skolfastighet

Åbo, Puolalan koulu

Nystad, Viikaisten koulu och Uudenkaupungin lukio

Egentliga Finlands förbund betonar vikten av utbildning och kompetens för landskapets utveckling. Ministeriets nuvarande finansieringsnivå är otillräcklig.