yltunniste
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 21.5.2012

föredragningslistor och protokoll: www.varsinais-suomi.fi

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN LISTADE SKOLPROJEKT OCH KRÄVER MERA FINANSIERING AV STATEN

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

Egentliga Finlands NTM-central ber Egentliga Finlands förbund lista skolprojekt för åren 2013-2016 i brådskandeordning. Projekten godkänns slutligt av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet har redan en bestyrkt finansieringsplan för 2012-2015.

Statens finansiering för skolbyggen har minskat märkbart de två senaste åren. Därför har man tvingats ta bort flera viktiga projekt i Egentliga Finland från listan, trots att de redan en gång godkänts i finanseringsplanen.

Statsanslagens utveckling de senaste åren:

 

År

Anslag/ milj. euro

 

2008

45

 

2009

101,5

 

2010

86,5

 

2011

36

 

2012

8

I Egentlig Finland finns mycket fler nödvändiga byggprojekt, än vad som ryms med i ministeriets finansieringsplan. Projekt måste även planeras stegvis för att de ska rymmas med i planen.

I ministeriets finansieringsplan för 2012-2015 finns endast ett projekt från Egentliga Finland: Tövsala samskolas renovering och utvidgning, 1. skedet, planerad för år 2013.

Dessutom har man föreslagit att renoveringens andra skede ska rymmas med i finansieringsplanen. Hela projektet beräknas kosta 9 miljoner euro.

Landskapsstyrelsen besluter dessutom att godkänna skolprojektens brådskandeordning i den form NTM-centralen föreslagit:

1. Tövsala Tövsala samskolas renovering och utvidgning, 2. skedet
2. Åbo Yli-Maarian koulu, nybygge
3. Åbo Steiner-skolan, nybygge, 1. skedet
4. Åbo Steiner-skolan, nybygge, 2. skedet
5. Sagu Sagu skolcentrums, tillbyggnad
6. Åbo Juhana Herttua skola, renovering, 1. skedet

Egentliga Finlands förbund betonar att nuvarande finansieringsnivå är otillräcklig och att den omedelbart bör höjas. Andra föreslagna projekt i alfabetisk ordning:

Kimitoön, Daghem/förskola, nybyggnad
Letala, Suontaustan koulu, renovering och tillbyggnad
Loimaa, Opintien koulu, utvidgning och renovering
Masku, Askaisten koulu utvidgning och renovering
Nådendal, Kultarannan koulu, nybygge
Nousis, Valpperin koulu, nybygge
Reso, Tahvion koulu, renovering
Somero, Kiiru skolcenter, renovering
Somero, Kirkonmäen koulu, utvidgning
Somero, Pitkäjärven koulu, renovering och utvidgning
Åbo, Juhana Herttuan koulu, renovering, 2, skedet
Åbo, Puolalan koulu, renovering
Nystad, Viikaisten koulu och Uudenkaupungin lukio, renovering

LANDSKAPSSTYRELSEN FÖRESLÅR PETTERI ORPO TILL NY STYRELSEORDFÖRANDE

Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att landskapsfullmäktiges andra vice ordförande Petteri Orpo (saml) till ny ordförande för landskapsstyrelsen, sedan Ilkka Kanerva avgått från posten. Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige före det väljer Orpo till medlem i landskapsstyrelsen, eftersom ordförande väljs bland medlemmarna.

Om landskapsfullmäktige 11.6.2012 väljer Petteri Orpo till styrelseordförande, väljer fullmäktige då en ny andra vice ordförande.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL OCH EUROPEISKA UTVECKLINGSMEDEL TILL HELA LANDSKAPET

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen,0400 715 786, Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104

Landskapsstyrelsen besluter att bevilja landskapets utvecklingsmedel till följande projekt:

Egentliga Finlands företagare för Egentliga Finlands strategi för företagarfostran åren 2013-2016, 35 400 euro
Nådendals stad för ett projekt för synlig skärgård, 14 000 euro
Åbo universitet för projektet "Whispers-region" 29 750 euro
Aura å stiftelsen för projektet "Från Aura ås grundkälla till Skärgårdshavet" 12 600 euro
Åbo yrkeshögskola för en beredskapsplan som ska minska skadorna från oljeolyckor och skydda känsliga områden, 15 250 euro
Egentliga Finlands specialvårdsdistrikt för att göra distriktet till ett nationellt stöd- och kompetenscenter 35 070 euro

Från Europeiska regionala utvecklingsfonden finansieras följande projekt:

Somero stad för ett projekt som ska återanvända gödsel och avfallsfatten, 88 000 euro
Kimitoöns kommun för projektet "Mathantverk i Finland" 52 400 euro
Ukipolis för ett livsmedelsprojekt i Vakka-Suomi, 107 400 euro
Pyhäjärvi-institutets stiftelse för ett projekt som ska minska övergödningen av vattendragen, 168 300 euro
Nystads stad för att utveckla Welhovesi ringväg, 85 000 euro

Följande projekt i Salo får fortsatt finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden:
Yrityssalo, för att koordinera Salos plötsliga strukturomvandling, 119 000 euro
Salo stad, för projektet "Invest in Salo 2" 513 000 euro
Salo stad, för ett projekt som utvecklar nya serviceformer med hjälp av teknologi, 75 320


alatunniste