yltunniste
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 25.6.2012

Föredragningslista och protokoll: www.varsinais-suomi.fi

FÖR MER INFORMATION om ämnena nedan: landskapsdirektör Juho Savo tfn 0400 485 333

STRUKTUROMVANDLINGSPENGAR FÖR SALO
För mer information: specialplanerare Ville Roslakka, tfn 050 592 0404

Landskapsstyrelsen beviljade Yrityssalo 453 000 euro i projektmedel. Åbo universitets handelshögskola startar med pengarna projektet "Hankintaosaaminen kasvun tueksi" (Upphandlingskompetens som stöd för tillväxten). För saken rekryteras en arbetsgrupp på hög nivå för viss tid.

VALKRETSINDELNINGEN BÖR FÖLJA LANDSKAPSINDELNINGEN
För mer information: specialplanerare Kalle Larsson, tfn 0400 695 679

I Östra Finland håller man på att förena valkretsarna för riksdagsvalet. I samband därmed har även en sammanslagning av Egentliga Finlands valkrets och Satakunta valkrets aktualiserats. Landskapsstyrelsen tar i detta sammanhang inte ställning till framtiden för Satakunta valkrets, utan konstaterar allmänt att valkretsindelningen skulle följa landskapsindelningen.

TIDTABELLEN FÖR NYLANDS SNABBJÄRNVÄG TILLFREDSSTÄLLER INTE EGENTLIGA FINLAND
För mer information: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

Landskapsstyrelsen tog ställning till förslaget till Nylands landskapsplan, landskapen har olika uppfattning om tidtabellen för snabbjärnvägen Esbo-Lojo-Salo. I stället för att sikta på att snabbjärnvägen blir färdig under tiden efter 2035 (Nyland) bör man sikta på 2020-talet (Egentliga Finland).

alatunniste