yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPETS GEMENSAMMA MARKNADSFÖRING FORTSÄTTER ÅREN 2014 - 2016
Tilläggsuppgifter: kommunikationsansvarig Jessica Ålgars-Åkerholm 040 775 5781

Landskapsstyrelsen beslöt att fortsätta Egentliga Finlands gemensamma marknadsföring tre år framöver. Förbundet deltar genom att i budgetförslaget för år 2014 reservera ett separat anslag på 150 000 euro samt konkurrensutsätta marknadsföringens förverkligare för åren 2014 – 2016.
Marknadsföringsarbetet har gjorts sedan hösten 2010 genom att lyfta fram regionens starka sidor. Landskapet har fått värdefull, annorlunda och ungdomlig synlighet i finländska finsk- och svenskspråkiga riksmedier, i internet och på resemässan i Helsingfors. Man följer systematiskt kampanjernas resultat och de är uppmuntrande: kampanjerna märks och budskapet anses vara intressant.

Det är skäl att fortsätta den gemensamma marknadsföringen även år 2014. Åbo och Egentliga Finland behöver positiv kommunikation på riksnivå om regionens styrkor. Enligt undersökningar intresserar Egentliga Finlands kommuner invånare och företag i övriga Finland. Alla landskapets aktörer drar nytta av den synlighet den gemensamma marknadsföringen ger.

Att bygga upp regionens image är långsiktigt arbete och man planerar nu Egentliga Finlands gemensamma marknadsföring för åren 2014 – 2016. Marknadsföringen fortsätter som ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. I den preliminära finansieringsplanen har man tänkt sig följande parter och deras andel i finansieringen:

33 % Egentliga Finlands förbund (kommunfinansierad verksamhet)
33 % Åbo stad, stadskoncernen
33 % privat finansiering

Dessutom har man planerat att söka separat projektfinansiering för den gemensamma marknadsföringen.


KIMITOÖN OCH SALO FÅR MEDEL UR EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till följande projekt:

Salo stad: ett projekt som stöder teknologi i nya servicekoncept 105 000 euro, projektet "Invest in Salo 2" 105 000 euro och ett projekt som utvecklar Salos företagsområden som en del av södra Finlands utvecklingskorridor 105 000 euro.
Kimitoöns kommun: projektet "Smarta Kimitoön - Älykäs Kemiönsaari" 105 000 euro och projektet PRIMA, som stöder speciellt den lokala livsmedelsbranschen 49 000 euro.


FÖRBUNDET VILL LYFTA BOLLHALLEN I ÅBO CENTRUM TILL ETTA BLAND NÄSTA ÅRS IDROTTSPROJEKT
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Malla Rannikko, 0400 259 223


Egentliga Finlands NTM-central ber om Egentliga Finlands förbunds utlåtande till det förslag som skickas till undervis-nings- och kulturministeriet angående idrottsplatsers byggprojekt åren 2014 – 2017. Ett sammandrag av de projekt som finns med i förslaget till finansieringsplan:

 

Kommun Projekt Beräknad kostnad
(1 000 eur)
2014
1 Pomarkku kommun Allaktivitetshus 3 175
2 Åbo stad Bollhall i centrum 14 000
3 Björneborgs stad Isomäki ishall 18 519
2015
1 Nystads stad  Simhallens renovering 5 500
2 Reso stad Kerttula sporthall, tillbygge 1 394
3 Pöytis kommun Kyrön maauimalan pk. 947
4 Kankaanpää stad Sportcenter, renovering 2 000
5 Salo stad Sportplanen, renovering 1 146
6 Somero stad Allaktivitetshallens gym 1 150
2016
1 Luvian kommun Idrottshallen 1 750
2 Latela stad Sporthallen 6 318
2017
1 Vittis stad Huhkolinna sporthall 1 200

 

Egentliga Finlands förbund föreslår att man i finanseringsplanen för år 2014 som främsta projekt lyfter fram bollhallsprojektet i Åbo centrum. I övrigt understöder förbundet förslaget ovan.

alatunniste