Ylatunniste2


Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL FÖR PLANERINGEN AV STAMVÄG 52 I SALO
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, 0400-715 786

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja 30 000 euro i landskapets utvecklingsmedel till Salo stad för att planera stamväg 52. Summan är 30 procent av Salo stads egen finansiering (75 000 euro). Som ett speciellt argument för att bevilja finansering anges Salo stads situation som område utsatt för plötslig strukturomvandling.

Stamväg 52 löper idag genom Salo stads centrum. Generalplanen för en ny linjedragning för stamväg 52 har godkänts, men beslutet hotar att föråldras. Salo stad, Egentliga Finlands förbund, Egentliga Finlands NTM -central, Trafikverket, arbets- och näringslivsministeriet samt trafik- och kommunikationsministeriet har sökt en lösning för hur man kunde eliminera detta hinder för Salo stads utveckling och regionens näringsliv.

Projektet (27 milj. €) har delats in i två faser. Man börjar göra upp vägplanens första skede omedelbart och planen blir färdig hösten 2014. Detta skede är tänkt att finansieras med normal basvägsfinansiering, stöd för plötslig strukturomvandling och Salo stads andel. Investeringens finansiering (totalt ca 10 milj. €) avgörs under år 2014. Arbetena inleds i början av år 2015 och den nya vägförbindelsen från Perniöntie till landsväg 110 öppnar för trafik år 2016.

LANDSKAPSSTYRELSEN DISKUTERADE ÅRETS VIKTIGASTE INTRESSEBEVAKNINGSPROJEKT
Tilläggsuppgifter: utvecklingschef Janne Virtanen 040 5836 950

Landskapsstyrelsen behandlade intressebevakningens tyngdpunkter år 2013. Trafikfrågor är mycket aktuella men också bl.a. Skärgårdshavets tillstånd och Åbo biodiagnostisering finns på listan. Målet är att bl.a. påverka beredningen av statens budget för år 2014, regionaliseringsfrågor och övriga för landskapet centrala teman. Intressebevakningens tyngdpunkter och aktuella uppgifter om dem hittas på finska:
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Edunvalvonta/2013/Edun_painopisteet_2013_tilannekatsaus.pdf

UTVECKLINGSMEDEL TILL FÖRETAGARFOSTRAN, UTBILDNINGSEXPORT OCH ÅA:S INNOVATIONSSKOLNING
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400-715 786

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja 35 000 euro i landskapets utvecklingsmedel till Egentliga Finlands företagare, för ett projekt som stöder företagarfostran. Fem pilotkommuner har valts med i projektet, de är Reso, Virmo, Letala, Loimaa och Somero.
Turun aikuiskoulutuskeskus får 35 000 euro för projektet "FinnWayLearning" där målet är en effektivare export av utbildning. Målet är att erbjuda hela paletten av utbildningskompetens i Åboregionen för den internationella marknaden.

Åbo Akademi får 35 000 euro i utvecklingsmedel för projektet Lean innovatorskolning. På lång sikt vill man i Egentliga Finland skapa en innovationsstig, verksamhetsmodell och mötesplats, där man i tvärsektorella team utvecklar företag och produkter som når framgång på framtidens marknader.

EU-FINANSIERING TILL ATT FÖRBÄTTRA AVLOPPSSYSTEMEN I NYSTADSREGIONEN
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Landskapsstyrelsen beviljade 127 200 euro i Europeiska regionala utvecklingspengar till Nystads stad till ett projekt som ska förbättra kapaciteten i avloppssystemen i området Kalanti – Nystad, det aktuella området finns mellan Niinioja och Varjokuva. På detta sätt minskas läckaget av avloppsvatten ut i naturen och möjliggörs att ny industri etableras i området, både i Kalanti och Letala stad samt i området Orivo i Nystad.