yltunniste 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

VALET AV NY LANDSKAPSDIREKTÖR FORTSÄTTER MED ATT FEM PERSONER LÄMPLIGHETSTESTAS
Tilläggsuppgifter: förvaltningssekreterare Marja Karttunen 040 720 3061

Landskapsdirektör Juho Savo går i pension vid årsskiftet och processen för att hitta en ny landskapsdirektör pågår. En intervjugrupp tillsatt av landskapsstyrelsen, som leds av Mika Maaskola ordf. (sdp), Pauliina Haijanen (saml) och Jani Kurvinen (c) har bland sexton sökande intervjuat följande personer:

Affärsverksamhetsdirektör Jyri Arponen, Åbo
Överdirektör Kari Häkämies, Masku
Kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte, Reso
Lantbruksföretagare, eMBA Pekka Myllymäki, Virmo
Ekon.mag, pol.mag. Riikka Pakarinen, Esbo
Yrkesstartlärare Tiina Perho, Loimaa
Utvecklingschef Janne Virtanen, Pemar

Landskapsstyrelsen beslöt att följande personer skickas vidare till lämplighetstester: Jyri Arponen, Kari Häkämies, Pekka Myllymäki, Tiina Perho och Janne Virtanen.
Intervjugruppen behandlar testresultaten tillsammans med testaren 10.11. I testerna betonar man bl.a. ledarskap, språkkunskaper, allmän kunskap, nätverk, kommunkännedom och personens profilering t.ex. bland övriga landskapsdirektörer. Den nya landskapsdirektören väljs av landskapsfullmäktige 8.12.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL SALOS PRODUKTUTVECKLING OCH TUORLAS VETENSKAPSCENTER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Landskapsstyrelsen beviljade landskapets utvecklingsmedel till följande projekt:

Yrityssalo Ab beviljas 33 000 euro för projektet "Test in Salo – Make in Finland 2014 – 2015". Målet är att utreda hurdana produkter det lönar sig att tillverka i Finland i framtiden. Man utreder via innovationer hurdana produkter som efterfrågas i fortsättningen och på vilka sätt de kan utvecklas, genom att utnyttja intelligent teknologi. Salo och vid behov hela Egentliga Finland fungerar som testmiljöer. I projektet strävar man efter att jobb inom tillverkande industri ska bevaras i Egentliga Finland och delvis även återvända till Finland.
I projektet utvärderar man i pilotområdet det totala värdet på alla importprodukter, utreder deras tillverkningspotential på ett kostnadseffektivt sätt och skapar en räknemodell för företag, med vilken man kan jämföra finländska och importerade varors interna konkurrenskraft. En innovationsgrupp fungerar som testgrupp för producerande finländskt arbete. Man utreder också hur intelligent teknologi kan användas i olika branscher.

Åbo universitet beviljas 37 170 euro för att utveckla vetenskapscentret i Tuorla. Målet är att utveckla Åbo universitets observatorium och planetarium i Tuorla, dess service och innehåll. Man kommer att producera nya filmer för planetariet och vetenskapligt program. Utställningslokalerna förnyas och i samband med dem grundas vetenskapsverkstäder. Nya sätt för marknadsföring utvecklas. Dessutom kartlägger man hur Tuorla vetenskapscenter kan utvidgas och utvecklas via samarbetsparter.

Ett mål är att göra planetariets service mångsidigare och locka större mängder besökare. Man vill göra Tuorla känt som ett resmål i landskapet och eftersträvar även ny företagsverksamhet.


 

 alatunniste