Haemme EU-tiedottajaa hoitamaan Europe Direct Varsinais-Suomi EU-tiedotuspisteen tehtäviä Varsinais-Suomen liitossa ajalla 1.1.2018-31.12.2020.

 

Europe Direct Varsinais-Suomi on osa Euroopan komission ylläpitämää euroopanlaajuista tiedotuspisteverkostoa. Liitossa tiedotuspiste on toiminut vuodesta 2013 alkaen. Nykyisen EU-tiedottajan siirryttyä toisiin tehtäviin haetaan tehtävälle jatkajaa uudelle sopimuskaudelle. EU-tiedottajan tehtävänä on mm. viestiä kansalaisille ajankohtaisista EU-aiheista, järjestää keskustelu- ja infotilaisuuksia, tiedottaa EU-rahoitusmahdollisuuksista ja olla kehittämässä siihen liittyvää toimintaa maakunnassa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, aiempi kokemus vaativista viestintätehtävistä, perehtyneisyys EU-asioihin ml. EU-rahoitus, monipuolinen kielitaito, vähintään suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Eduksi luetaan aiempi toimiminen EU-viestintään liittyvissä tehtävissä sekä laajat yhteistyöverkostot.

 

Tehtävä vastaa vaativuudeltaan erikoissuunnittelijan tehtäviä liitossa. Tehtäväkohtainen palkka on 3600 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa perjantaihin 15.12. klo 15.00 mennessä osoitteeseen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lisätietoja antaa: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, 7.-8.12. välisenä aikana viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg p.0405513120

Kom med och fira: födelsedagskaffe, flaggning och festbelysning redan den 5.12

Höjdpunkten för det hundraåriga Finlands jubileumsår närmar sig. Denna unika och historiska stund firas med många olika evenemang i Finland och på andra håll i världen. Under detta speciella år inleds firandet i glad stämning redan dagen före självständighetsdagen, tisdagen den 5.12. Var och en kan skapa feststämning genom att komma med och göra tre gemensamma gärningar: födelsedagskaffe, flaggning och festbelysning.

Förberedelserna inför hundraårsdagen är på många håll redan i full gång. Under Finlands stora födelsedag är många bekanta traditioner eller fester extra upplevelserika, rörande, spektakulära – sådana som upplevs endast en gång på hundra år. Födelsedagsfesten inleds med en officiell öppning på Salutorget i Helsingfors tisdagen den 5.12 klockan 18. Samma dag börjar även gemensamma kaffebjudningar, festflaggningen och festbelysningen, som alla kan komma med och förverkliga.

Finland 100 -program i Åbo och Egentliga Finland hittar du här: https://www.turku.fi/sv/finland-100-i-abo-och-egentliga-finland

Vi dricker kaffe till hundraåringens ära tisdagen den 5.12 klockan 14. Alla finländare och Finlands vänner uppmuntras till att på arbetsplatsen, hemma eller en annan gemenskap i vardagen ordna en gemensam stund till hundraåringen ära. Den blåvita bjudningen kan ordnas för sitt eget gäng, anställda, vänner eller grannar.

Nu om någonsin finns det skäl att flagga. I år inleds festflaggningen undantagsvis redan dagen före självständighetsdagen, tisdagen den 5.12 klockan 18. Då hissas den finska flaggan i alla flaggstänger. Flaggningen fortsätter fram till självständighetsdagen klockan 22. Under dygnets mörka timmar lyses flaggan upp. Inrikesministeriets anvisning om flaggningen finns här: http://intermin.fi/sv/flagga-och-vapen/flaggdagar-och-tider/2017#sjalvstandighetsdagen

Vi gör Finland blått och vitt för en stund. Under festen lyses betydande byggnader, statyer, torg, parker och kännspaka landmärken upp i hela Finland. Det går även att förvekliga en egen blåvit festbelysning på arbetsplatsen eller hemma. Lamporna tänds dagen före självständighetsdagen den 5.12 klockan 18 och fortsätter till torsdagen den 7.12 klockan 9. Som traditionen bjuder tänder vi också två ljus i fönstret klockan 18.

Berätta om ditt evenemang!

Kaffe-, flaggnings- och festbelysningstillfällen, som firar självständighetens hundra år och ordnas den 5 och 6 december är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. I samband med dessa är det tillåtet att använda jubileumsårets officiella Finland 100-logo i enlighet med de grafiska instruktionerna. Logon får inte användas i kommersiellt syfte. Tilläggsinformation och material: http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/hur-skapar-jag-feststamning/

Om du ordnar tillställningar med födelsedagskaffe, flaggning eller festbelysning, som är öppna för allmänheten, kan du anmäla dem till Finland 100-evenemangskalendern. Fyll i blanketten och berätta att du är med! http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/anmal-ditt-evenemang/

Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=HHdSy31b9xs

Dela din kaffestund, flaggning eller festbelysning i sociala medier med #grattisfinland #finland100

Tilläggsinformation:

Det hundraåriga Finlands födelsedagsprogram:

http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/

Födiskaffe, flaggning, festbelysning:

http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/hur-skapar-jag-feststamning/

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., servicenumret för media (vardagar kl. 9-16) tel. 050 327 5160

****

Finland 100. I år fyller det självständiga Finland hundra år. Vår generations mest betydelsefulla jubileumsår pågår. Jubileumsåret firas hela året, i hela landet och årets tema är tillsammans. Vem som helst kan föreslå projekt till den officiella programhelheten fram till slutet av oktober 2017. Sekretariatet för projektet Finland 100 år, vid statsrådets kansli, ansvarar för jubileumsårets förberedelser och koordinering. För det regionala arbetet i landskapen ansvarar Finland 100-regionnätverket. suomifinland100.fi, #finland100, #suomi100

 

Egentliga Finlands förbunds f.d. landskapsdirektör Juho Savos porträtt avtäcktes 13.5. i Egentliga Finlands förbund. Det har målats av den aboensiska bildkonstnären Kaari (Hilkka) Könönen. Könönen är känd för sina abstrakta målningar som finns utställda i många muséer och bl.a. finska statens konstsamlingar. Därtill har Könönen målat porträtt av många kända personer.
Republikens president Sauli Niinistö beviljade 19.12.2014 Juho Savo hederstiteln Landskapsråd, för förtjänstfullt arbete landskapet till godo i hela 40 år. Juho Savo avgick med pension vid årsskiftet. Savo valdes till landskapsdirektör år 1998 och arbetade före det bl.a. som samlingspartiets distriktsordförande. Trots att Savo verkade aktivt i nationell politik och internationellt samarbete är han ändå till sin prägel i första hand invånare i Egentliga Finland, där han bott i hela sitt liv.
Kaari Könönen ville skapa ett porträtt fräscht som luften utomhus, eftersom Savo är en naturmänniska.
- Den blåa färgen symboliserar himmel, luft och hav. De blå linjerna symboliserar upphöjning, tankeflöden, ärenden som främjas. De kan också ses som transportrutter eller regionala linjedragningar. Tillsammans bildar linjerna ett samarbetsnätverk.
Den blå balken nere i högra hörnet symboliserar både hav och konkreti, Egentliga Finlands förbunds förvaltningsmässiga uppdrag.
- Juho Savo har en penna i handen. Jag har märkt att han håller pennan på ett visst sätt när han funderar. Då jag frågade höll han med, och pennan lär ha varit densamma i åratal, berättar konstnären.
Porträttet hängs i Egentliga Finlands förbunds och landskapsstyrelsens mötesrum Tammi på Bangårdsgatan i Åbo.

 

savoJuho2

Europe Direct Egentliga Finland är med på Egentliga Finlands förbunds avdelning på bokmässa i Åbo 2.-4.10.. På avdelningen kan du få svar på dina EU-frågor. Kom också och lyssna på aktuella diskussionerna om utvecklingssamarbetet samt Finlad 20 år i EU, som Europe Direct ordnar tillsammans med sina samarbestparter. Se programmet här.

 

I Egentliga Finlands förbund har man utrett behovet av en förening för rekreationsområden på landskapsnivå. Man gjorde samtidigt en omfattande förfrågan till intressegrupperna, bl.a. fick man svar från 19 kommuner. Behovet av en förening erkändes: 87 % av alla svarande och 72 % av de svarande inom kommunsektorn var intresserade av att delta i föreningens verksamhet.

Landskapsstyrelsen beslöt att föreslå för Egentliga Finlands kommuner att man grundar en förening för rekreationsområden, enligt förslaget. Man ber om kommunernas utlåtande före 31.8.2015.

Den svaga kommunala ekonomin gör att nätverken av rekreationsområden i Egentliga Finland försvagas, byggnaders och vandringsleders kvalitet försämras, regional ojämlikhet råder och det är svårare att behålla och skapa rekreationsområden som gränsar till stränder. Utvecklingen kan vändas via en förening som samarbetar i dessa frågor.

Naturupplevelser är viktiga för att öka kommuninvånarnas trivsel, på ett kostnadseffektivt sätt. Naturturism är mycket populärt: 40 % av finländarna idkar naturturism och var tredje utländsk turist som besöker sydvästra Finland utövar aktiviteter utomhus. En förening för rekreationsområden skulle stärka denna trend.

Nyttan med en förening vore bl.a. att naturturistmålen förblir i rekreationsbruk, man kan utveckla dem som stöd för företag inom naturturism, lokala företag ger skatteintäkter och sysselsättning och invånarna mår bra av att röra sig i naturen.

Föreningen förverkligar målsättningarna i landskapsstrategin. Som ett exempel på utvecklingsarbetets betydelse kan man nämna Savojärvi-rutten i Kuhankuono. När den öppnades ökade antalet besökare med tiotusen personer per år.

Föreningen skulle ha i uppgift att upprätthålla, planera, utveckla och bygga vandringsleder och mål för naturturism i medlemskommunerna. Föreningen skulle bygga upp ett samarbetsnätverk som bevakar medlemmarnas rättigheter och kommunicerar om föreningens verksamhet regionalt, nationellt och internationellt. Föreningen samlar aktuell information om rekreationsplatser till ett ställe och ordna seminarier och skolning.

Basfinansieringen skulle bestå av kommunernas betalningsandelar, som baserar sig på invånarantal (enligt förslaget 44 cent/invånare). Föreningen skulle ansöka omtilläggsresurser via projekt och stöd. Föreningen har möjlighet att söka stöd av miljöministeriet för markanskaffningar och uthyrning av mark (30 %). Föreningens primära mål är ändå inte att skaffa ny mark utan att utveckla de nuvarande områdena. EU:s landsbygdsstöd är naturliga finansieringskällor för projekt.

Utredningen om att grunda en förening för rekreationsområden presenteras i ett seminarium i Alvarium i Åbo 12.5.2015 kl. 8.30–11.30.

I Finland fungerar nu nio rekreationsområdesföreningar på landskapsnivå, grundade åren 1988 – 2010. Egentliga Finlands verksamhetsmodell skulle likna den i Nyland.

Utredning om en förening för rekreationsföreningar i Egentliga Finland (svenskt sammandrag) (pdf, 3,5 Mb)

virkistysalueyhdistyshanke kansi