Dataskydd 

För att samkommunen Egentliga Finlands förbund ska kunna sköta lagstadgade uppgifter och betjäna landskapets kommuner och berörda parter, måste vi registrera personuppgifter. En del av informationen är sekretessbelagd. På den här webbsidan finns allmän information om de personuppgifter som samlas in om dig och dina rättigheter. Mer detaljerad information om personuppgifter som samlas in i olika uppdrag finns samlade här. Egentliga Finlands förbund följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) och den kompletterande dataskyddslagen i sin verksamhet.


Varför och för vilket ändamål samlar vi in uppgifter om dig?


Egentliga Finlands förbund är en lagstadgad samkommun som i enlighet med markanvändnings- och bygglagen sköter landskapsplaneringen i sin region och i enlighet med regionutvecklingslagen ansvarar för det allmänna utvecklandet av sin region. Högklassig skötsel av förbundens uppgifter och tjänster, planering och uppföljning av dem samt produktion av stödtjänster som behövs för att sköta uppgifterna förutsätter hantering av personuppgifter. Hanteringen av uppgifterna grundar sig i flera lagar och förordningar samt i vissa fall även ditt samtycke.


Vilka uppgifter samlas in om dig?


När du uträttar ärenden hos Egentliga Finlands förbund samlar vi endast in nödvändiga och behövliga uppgifter. Ofta frågar vi till exempel om kontaktuppgifter, namn, adresser och telefonnummer. Dessutom samlar vi in servicespecifika uppgifter som är nödvändiga för att kunna betjäna dig.


Hur länge lagras dina personuppgifter?


Vi förvarar dina personuppgifter under en period för vilken vi är skyldiga till enligt olika lagar. Egentliga Finlands förbund definierar förvaringstiderna i sin arkivbildningsplan och sina anvisningar för verksamheten. Vid definiering av lagringstider används bland annat Riksarkivets beslut om handlingar som förvaras varaktigt och Kommunförbundets rekommendationer om förvaringstider för handlingar.


Vilka slags rättigheter har du som registrerad?


Du har rätt att få information om vilka personuppgifter gällande dig som vi hanterar, rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade, rätt att begränsa eller att invända mot hanteringen av dem. Dessutom kan du överklaga till dataombudsmannen om vår verksamhet rörande hanteringen av dina personuppgifter. Se närmare information om den registrerades rättigheter här.


Vem tar emot dina uppgifter? Överförs uppgifterna till tredje part?


Uppgifter kan i vissa fall överlämnas till tredje part, som exempelvis olika slags myndigheter till vilka vi har lagstadgad skyldighet att överlämna uppgifter.


Vi överlämnar personuppgifter till aktörer som hanterar dem på våra vägnar och på uppdrag av förbundet. Sådana är exempelvis systemleverantörer och andra externa tjänsteproducenter som hanterar uppgifter inom ramen för ett avtal. Egentliga Finlands förbund behåller i dessa fall ansvaret som registeransvarig.


Vi samarbetar endast med sådana hanterare av person uppgifter som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddskraven försäkras med skriftliga avtal.


Vi använder eller överlämnar inte dina uppgifter till användning i direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller till marknads- och opinionsundersökningar.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?


I Egentliga Finlands förbunds verksamhet vill man förverkliga principen av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Dataskyddets tillhörande tekniska och administrativa åtgärder som används för att skydda de uppgifter som vi har så att uppgifterna och informationssystemen endast är tillgängliga för dem som är berättigade till att använda dem. Personuppgifter hanteras alltid som en del av en arbetsuppgift och endast i den omfattning som uppgiften i fråga förutsätter. Personalen har genomgått dataskyddsutbildning.

Mer information fås från dataskyddsansvarige, sekreterare för ärendehanteringen Jaana Salonen, 040 508 9007, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..