Som registrerad har du rätt att få information om hanteringen av personuppgifter

Du har rätt att få information om hanteringen av dina personuppgifter. Allmän information har samlats på Egentliga Finlands förbunds webbsida om dataskydd. Om du vill ha mer information om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Egentliga Finlands förbund på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 02 2100 900. Vi skickar ditt ärende vidare till rätt person.

Rätt att få tillgång till uppgifter

Som registrerad har du rätt att få veta om uppgifter om dig hanteras inom Egentliga Finlands förbund. Vi har skyldighet att ge dig tillgång till dina personuppgifter exempelvis som en kopia av dina handlingar. Observera att din rättighet är personlig. Egentliga Finlands förbund har tills vidare ingen tillräckligt datasäker elektronisk servicekanal för begäran om uppgifter. Begäran kan göras på plats till Egentliga Finlands förbund, Bangårdsgatan 36, Åbo, vardagar klockan 9–15. Du måste legitimera dig. Du kan även skicka en begäran om uppgifter till registratorskontoret (PB 273, 20101 Åbo). Du kan komma och hämta uppgifterna på plats eller så kan de skickas till dig med rekommenderat brev. Du måste legitimera dig när du hämtar brevet på Posten.

Rätt till rättelse av uppgift

Du har rätt att få oprecisa och felaktiga uppgifter om dig rättade. Om du önskar att vi ändrar något i dina uppgifter, kan du skicka en fritt formulerad begäran till Egentliga Finlands förbund. I begäran ska du specificera och motivera vilka uppgifter du vill att ska rättas till, vad du anser vara rätt information och på vilket sätt du ber att rättelsen görs. Om vi inte godkänner ditt krav på rättelse av uppgiften, ger vi dig ett skriftligt svar där vi berättar varför vi inte har kunnat godkänna ditt krav.

 

Rätt att få uppgifter avlägsnade eller rätt att bli glömd

I vissa fall har du rätt att kräva att Egentliga Finlands förbund avlägsnar dina uppgifter från registret. Den här rättigheten gäller dock inte när hanteringen av personuppgifterna baserar sig på lag eller offentlig myndighetsutövning.

Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du har inte rätt att kräva att dina uppgifter ska överföras från ett system till ett annat när hanteringen av personuppgifterna baserar sig på lag.

Rätt att få information om personuppgiftsincidenter

Du har rätt att få information om personuppgiftsincidenter när en sådan sannolikt medför en hög risk för dina rättigheter och friheter.

Rätt att överklaga hos dataombudsmannen

Du har rätt att föra ditt ärende till dataombudsmannen för behandling om du anser att lagar och bestämmelser om behandling av personuppgifter överträds vid behandlingen av dina personuppgifter. Överklagan ska göras i enlighet med anvisningar från dataombudsmannen.

Rätt att motsätta sig hantering av personuppgifter

I vissa fall kan du kräva att dina uppgifter inte hanteras när du bestrider att uppgifterna är korrekta.

Rätt att motsätta sig automatiserade enskilda beslut (inklusive profilering)

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering. Inom Egentliga Finlands förbund utförs ingen profilering eller automatiserade beslut.