Egentliga Finlands landskap presenteras i informationstjänsten Lounaistieto med hjälp av bl.a. temakartor. En del av kartorna presenterar basfakta om landskapet, så som information om landskapets gränser, kommunernas invånarantal och arbetsplatser. Vissa kartor är utformade av statistiska analyser och presenterar bl.a. prognoser om landskapets framtid.

Lounaistietos karttjänst (Lounaistiedon karttapalvelu)

turunkaupunkiseutu