LANDSKAPSFULLMÄKTIGE VALDE KARI HÄKÄMIES TILL NY LANDSKAPSDIREKTÖRKari Hkmies
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509, förvaltningssekreterare Marja Karttunen 040-720 3061

Egentliga Finlands förbunds landskapsdirektör Juho Savo avgår med pension vid årsskiftet.
Landskapsfullmäktige valde, enligt landskapsstyrelsens förslag, vicehäradshövding Kari Häkämies till ny landskapsdirektör. Som reserv valdes FM Jyri Arponen.
16 personer sökte tjänsten som landskapsdirektör. Landskapsstyrelsen grundade i september en intervjugrupp, dit hörde Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen och Mika Maaskola (ordf.). I intervjuerna deltog som representanter för sina grupper även Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario och Stefan Wallin.

Landskapsfullmäktige röstade om valet av landskapsdirektör, på förslag av Alpo Lähteenmäki (vf) som understöddes av Katri Sarlund (de gröna). Kari Häkämies fick av 96 avgivna röster 71 röster. Egentliga Finlands förbunds utvecklingschef Janne Virtanen fick 10 röster, affärsverksamhetsdirektör Jyri Arponen 8 röster.

Vicehäradshövding och jur.kand. Kari Häkämies (f. 1956) har fungerat som överdirektör för Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk sedan år 2012. Han har före det verkat som kommundirektör i Pyhtää och Hämeenkyrö och åren 1996–2001 som justitie- och inrikesminister.

Vid valet av landskapsdirektör betonade landskapsfullmäktige bl.a. erfarenhet av ledarskap, språkkunskaper (speciellt svenska), kännedom om kommunal och övrig förvaltning, nätverk och personens profilering.
Vid presskonferensen betonade Kari Häkämies samarbetets betydelse i intressebevakningen. Riksdagsledamöter och ministrar är livsviktiga för Egentliga Finland.
- Finlands tillväxt sker i södra Finland. Stora satsningar på infrastruktur, såsom En timmes tåg, är mycket viktiga, sade Häkämies.
Som ledare betonar han socialitet och omfattande nätverk.
- På arbetsplatsen betonar jag gott humör, för då orkar alla jobba bättre.

 

AURORAMEDALJEN TILL KULTURLIVETS UTVECKLARE JUHANI HEINONEN I LOIMAAAurorapalkittu Juhani Heinonen
Tilläggsuppgifter: specialsakkunnig Hannele Hartikainen 040 7202163

Egentliga Finlands förbund beviljar årets Auroramedalj till Loimaa stads kultursekreterare Juhani Heinonen.
Heinonen har långsiktigt arbetat konsten till godo i Loimaa och hämtat kulturtjänsterna nära hela regionens invånare. Kärleken till bildkonst syns i Heinonens arbete och han har målmedvetet skapat möjligheter för att visa konst i Loimaa. Han är både en förespråkare för bildkonst och en aktiv bakgrundsaktör i Loimaas mångsidiga kulturliv.
Tack vare Heinonen har Loimaa stad en väldokumenterad konstsamling, som visas både i konstlokaler och på nätet. Heinonen har visat vad samarbete åstadkommer när man vill ha väggar för konst. Loimaa stads konstlokaler är Loimaan Taidetalo, Kuivurigalleria, Alpo Jaakolas statypark och Elias-salen för fotografier i Loimaas stadshus. Loimaas konstförening fick nya lokaler i Kuukan talo i början av år 2014.
Heinonens proffsiga samarbete möjliggör ett mångsidigt kulturutbud i Loimaa, det omfattar allt från filmklubbar till olika evenemang. Han har stärkt Alpo Jaakolas statyparks position som ett somrigt resmål och en plats för utställningar, kurser, teaterföreställningar och konserter. Nästa år ordnas för tionde gången hörspelsevenemanget Eksyssuolla – en i raden av regionens originella tillställningar.
- Om jag som tjänsteman kan göra sådant som ger människor upplevelser och bildning känns det bra. Men jag har inte gjort något ensam, utan i samarbete med andra, säger Juhani Heinonen.
Auroramedaljens mottagare valdes av landskapsstyrelsen på förslag av Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté. Egentliga Finlands förbund delar årligen ut medaljen till en person eller ett samfund som verkar till förmån för vetenskap, konst eller övrigt kulturarbete i landskapet.

ILKKA KANERVA LEDER LANDSKAPSSTYRELSEN, ALATALO OCH SIRÉN NYA VICE ORDFÖRANDE I STYRELSE RESPEKTIVE FULLMÄKTIGE
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsfullmäktige valde Ilkka Kanerva (saml) till ordförande i Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse för den kvarvarande perioden. Den förra ordföranden Petteri Orpo har bett om avsked från sitt medlemskap i landskapsstyrelsen, sedan han blev vald till medlem i statsrådet.
Kanerva förutspår att landskapen Egentliga Finland och Satakunta slås samman i en nära framtid. Detta skulle ytterligare stärka sydvästra Finlands intressebevakning, säger han. Kanerva betonar även samarbete i nätverk kring Östersjön.
Fullmäktige valde Juuso Alatalo (sdp) till landskapsstyrelsen första viceordförande, eftersom nuvarande 1.vo Mika Maaskola har bett om avsked, på grund av tidsbrist och eftersom han år 2015 inleder sitt arbete i Åbo stadsstyrelse. Aimo Massinen (sdp) ersätter Maaskola som medlem i landskapsstyrelsen.
Också landskapsfullmäktiges andra viceordf. Minna Arve (saml) avgår från sina förtroendeuppdrag i Egentliga Finlands förbund, efter att hon blivit vald till partisekreterare för samlingspartiet. Landskapsfullmäktige valde Saara-Sofia Sirén (saml) till fullmäktiges nya andra viceordförande.

PEKKA MYLLYMÄKI: EGENTLIGA FINLANDS FRAMTID FINNS I BIOHUSHÅLLNING
Tilläggsuppgifter: Pekka Myllymäki, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Egentliga Finland bör styras starkt mot biohushållning, konstaterade landskapsfullmäktiges ordförande Pekka Myllymäki (c) i sitt öppningstal. Åbo och omgivande landsbygd borde lyftas till ett modellområde för återvinning och bioenergi. Hit hör högt utbildad arbetskraft, närmat och förnybar energi. Olika branscher kan gemensamt skapa exportprodukter, såsom energismarta hus med solpaneler och fordon som använder förnybara biobränslen. Det är viktigt att även satsa på kunnande enligt filosofin "avfall är råvaror".
Myllymäki uppmanar att använda finska statens och EU:s finansieringskanaler, såsom Horizon 2020 och kommissarie Junckers 300 mrd € tillväxtmedel. Hela Myllymäkis tal hittas på www.varsinais-suomi.fi

De grönas riksdagsledamot Ville Niinistö berörde samma tema i sin aktuella översikt
- I länder som Kina och Brasilien finns behov för finländskt miljökunnande, t.ex. i avfallshantering. Vi måste förena service och digikunnande – i världen planeras redan hela ekostäder.
Finländarna kunde enligt Niinistö lösa världens miljöproblem och samtidigt skapa en ekonomisk tillväxt, som ger välstånd åt människor och väljer hållbara lösningar. Utbildning måste satsas på även framöver och sysselsättning för unga.

LANDSKAPETS TILLSTÅND: NÄRINGSLIVETS STRUKTURFÖRÄNDRING MEDFÖR FÄRRE ARBETSPLATSER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Antti Vasanen 050 410 2294

En tvåspråkig analys av landskapets tillstånd har gjorts i Egentliga Finlands förbund. Den innehåller de centrala utvecklingstrenderna inom sysselsättning, näringslivsstrukturens förändring och befolkning och visar hur landskapsstrategins uppföljning framskrider.
Sysselsättningsläget i Egentliga Finland verkar dystert. Under våren avstannade arbetslöshetens tillväxt men så är det inte längre. Arbetslöshetsgraden i Egentliga Finland har ökat redan i två års tid. Speciellt snabbt har antalet långtidsarbetslösa ökat. I bakgrunden finns den starka förändringen i Egentliga Finlands näringslivsstruktur och hela landet. Antalet arbetsplatser i Egentliga Finland minskade med över 8000 åren 2007-2012, vilket är mest av alla landskap i landet. De flesta arbetsplatsminskningarna har skett i elektronikindustrin, medan antalet arbetsplatser ökat främst i social- och hälsovårdsbranschen och förplägning.
Elektronikbranschens strukturförändring syns speciellt tydligt i Egentliga Finland. Att mobiltelefontillverkningen slutade i Salo förklarar en stor del av arbetsplatsminskningen i Egentliga Finland. I Salo försvann åren 2007 – 2012 över 5000 arbetsplatser, dvs. 20 % av alla stadens arbetsplatser. http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Aluekehittaminen/Tilastot/katsaus/maakunnan_tila_syksy_2014.pdf

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS BUDGET FÖR 2015 ÖKAR INTE KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsfullmäktige behandlade Egentliga Finlands förbunds budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015–2017.
På basis av medlemskommunernas förslag ändrade man budgetförslaget för 2015 så att kommunernas betalningsandelar inte växer. Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands förbunds budget för 2015 och ekonomiplan så att medlemskommuneras betalningsandelar inte växer från årets nivå (3 799 900 euro).
I budgetförslaget för 2015 hade man öronmärkt ett anslag på 30 000 euro för förbundets delfinansiering för Åbos och Egentliga Finlands intressebevakningskontor i S:t Petersburg. Finansieringen på 30 000 euro skulle ha ökat kommunernas betalningsandelar med 0,8 %. Landskapsstyrelsen bestyrker senare förbundets plan för driftsekonomin