Ylatunniste2 

TEATERCHEF OCH DOCKTEATERKONSTNÄR TIMO VÄNTSI TILLDELAS ÅRETS AURORAMEDALJ
Tillägssuppgifter: EU-informatör Kirsi Stjernberg 040 5513120, Timo Väntsi 050 4413 134

aurora

Auroramedaljen för år 2016 tilldelas teaterchefen och dockteaterkonstnären Timo Väntsi, som ett erkännande för det arbete han har gjort för dockteaterbranschen. Väntsi har med sitt arbete lyft dockteatern i Egentliga Finland och speciellt i Åbo till en central position, även nationellt sett.

Väntsi, hemma från Sagu, har lotsat Tehdas Teatteri i Åbo sedan år 2012. Under denna tid har teatern blivit en hemvist för innovativ och konstnärligt intressant konst och kultur.

- Jag är mycket glad över detta erkännande och njuter av att få arbeta i kultur- och numera även dockte-teaterstaden Åbo. Jag upplever att jag representerar hela Egentliga Finland, säger Timo Väntsi.

Timo Väntsi blev färdig från dockteaterlinjen vid Åbo yrkeshögskolas konstakademi år 2003. Sedan dess har han regisserat och uppträtt i tiotals dockteaterföreställningar runtom i Finland och även utomlands. Väntsis första större anställning var vid Teatteri Mukamas i Tammerfors. Efter det fungerade han som lärare i docktea-ter vid Konstakademin och som Egentliga Finlands konstkommissions länskonstnär, innan han kom till Tehdas Teatteri.

Förutom en förstklassig dockteaterkonstnär är Timo Väntsi också en inspirerande konstnär som arbetar kollek-tivt. För att leda en teater inom fri konst behövs konstnärlig ambition, förmåga att ge sig hän och ett uppmunt-rande sätt.

Videopresentation av Aurora-medaljör Timo Väntsi (på finska)

Egentliga Finlands förbund beviljar årligen i december Auroramedaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt till förmån för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljer har bevil-jats sedan år 1977. Årets Auroramedalj är den totalt nittionde.

 

LANDSKAPETS TILLSTÅND: EGENTLIGA FINLANDS SYSSELSÄTTNINGSSITUATION ÄR LJUS
Tilläggsuppgifter och rapportens bilder: chefen för informationstjänster Antti Vasanen, 050 410 2294, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Egentliga Finlands sysselsättningssituation är ljus. Tack vare positiva nyheter från varvet i Åbo har landskapets arbets-löshetsgrad sjunkit under våren och hösten. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter höjs Egentliga Finlands syssel-sättningsgrad över landets medeltal fram till slutet av detta år.

– Det är välkommet, för landskapets sysselsättningsutveckling har blivit efter utvecklingen i övriga Finland, på-minner Egentliga Finlands förbunds chef för informationstjänster Antti Vasanen.

Speciellt läget inom industrin försämrades efter år 2008 märkbart snabbare i Egentliga Finland än i övriga landskap, främst på grund av mobiltelefonindustrins nedläggning. Industrins strukturomvandling är den främsta orsaken till Egentliga Finlands försämrade sysselsättningsläge.

De positiva nyheterna från varvet och Nystads bilfabrik förbättrar i huvudsak landskapets sysselsättning först i en nära framtid. Trots det är läget inom Egentliga Finlands industri redan nu klart positivt.

- Under detta år har Egentliga Finlands sysselsättningssituation blivit ljusare och återhämtningen från elektro-nikindustrins strukturomvandling har tagit fart, säger Vasanen.

Uppgifterna framgår ur den tvåspråkiga översikten Landskapets tillstånd, som görs två gånger om året i Egentliga Fin-lands förbund. Den nyaste översiktens tema är Egentliga Finlands industri.

Egentliga Finlands utveckling granskas kontinuerlig i ljuset av statistik i tjänsten Lounaistieto

 

LANDSKAPSFULLMÄKTIGE GODKÄNDE BUDGETEN FÖR ÅR 2017 OCH EKONOMIPLANEN 2017–2019
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands förbunds budget för år 2017 och budgetplanen 2017 - 2019. I nästa års budget är kommunernas betalningsandelar 3 799 900, vilket euromässigt är samma som åren 2014 - 2016. Boksluten för åren 2002 – 2015 påvisar överskott, därför kan man för år 2017 göra en minusbudget (196 000 euro).

Tilläggsresurserna för år 2017 riktas till beredningen av landskapsreformen (fram till 1.7.2017) och efter det till den temporära förvaltningen, som bereder landskapets verksamhet (1.7.2017 – 1.3.2018). Samtidigt sköts även alla förbundets normala lagstadgade uppgifter.

Ekonomiplanen 2018 – 2019 baserar sig på att kommunernas betalningsandelar inte växer. Målsättningen är att båda åren göra en nollsummebudget. Ifall landskapsreformen verkställs i den tidtabell man planerat, föränd-ras budgetplanen för år 2018 märkbart och budgetplanen för år 2019 försvinner.