Ylatunniste2 

 LANDSKAPSSTYRELSEN TILLSATTE EN POLITISK STYRGRUPP FÖR LANDSKAPSREFORMEN
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kari Häkämies 044 201 3204

Landskapsstyrelsen beslöt 18.4.2016 att be partiernas distriktsorganisationer tillsätta medlemmar och vice medlemmar till en politisk styrgrupp för social- och hälsovårdsreformen och den övriga landskapsreformen.

Platsfördelningen baserar sig på det förra kommunalvalet så att Samlingspartiet, SDP och Centern tillsätter tre representanter och vice medlemmar till styrgruppen. Sannfinländarna, Vänsterförbundet, De gröna och SFP får två representanter och vice medlemmar. Kristdemokraterna tillsätter en medlem och vice medlem till styrgruppen.

Landskapsstyrelsen beslöt att tillsätta följande ordinarie medlemmar till den politiska styrgruppen: Ilkka Kanerva Åbo, Minna Arve Åbo, Tiina Perho Loimaa (saml), Piia Elo Åbo, Jouko Antola Nystad, Saija Karnisto-Toivonen Salo (sdp), Annika Saarikko Åbo, Jani Kurvinen Somero, Hanna Vuola Letala (c), Pirjo Lampi Åbo, Lauri Heikkilä Marttila (sannf), Jarmo Rasi Loimaa, Pirjo Rinne Åbo (vf), Jukka Vornanen Åbo, Mari Saario S:t Karins (gröna), Stefan Wallin Åbo, Åsa Gustafsson S:t Karins (sfp) och Kimmo Jalonen Pemar (kd).

Styrgruppens sammansättning behandlas även i Egentliga Finlands kommunmöte i slutet av maj. Styrgruppen väljer en ordförande och vice ordförande bland sina medlemmar. Som sekreterare fungerar utvecklingschef Laura Leppänen från landskapets förbund.

REGERINGENS FÖRSLAG TILL TRAFIKREFORM HOTAR ÅBO STADSREGIONS KOLLEKTIVTRAFIKORGANISATION
Tilläggsinformation: trafikplanerare Mari Sinn 045 807 8969

Landskapsstyrelsen är oroad över Åboregionens kollektivtrafik i framtiden, om landets regerings förslag till trafikreform (fi. liikennekaari) förverkligas.

Trafikreformen vill möjliggöra ny teknologi, digitalisation och nya affärsverksamhetsmodeller inom trafiksektorn. Man vill också göra det lättare för nya aktörer att nå marknaden. Också taxisystemet förändras märkbart.
Trafikreformen skulle försvaga den nuvarande förordningen för serviceavtal, vilket skulle skada speciellt Åbo stadsregions kollektivtrafikorganisation. Det är riskabelt om man börjar tävla om biljettintäkter på de mest lönsamma rutterna med aktörer på marknadens villkor.

- Om biljettintäkterna minskar är det svårare att ordna högklassig kollektivtrafik speciellt på mindre populära rutter samt kvällstid och under veckoslut, påpekar trafikplanerare Mari Sinn.

Egentliga Finlands förbund poängterar i sitt utlåtande till trafik- och kommunikationsministeriet att man i lagförslaget tydligt bör skriva, att stadsregioner om de så vill bör ha vetorätt för att ordna regional kollektivtrafik.

- Trafikreformens målsättningar bör göras till en del av markanvändningens styrning på alla nivåer. Reformens målsättningar nås med hjälp av markanvändningens planering och dess metoder, säger planeringsdirektör Heikki Saarento.

Mera info om trafikreformen (på finska)

ÅBOREGIONENS TRAFIK UTVECKLAS INOM GEMENSAMT TRAFIKSYSTEMARBETE
Tilläggsuppgifter: trafikplanerare Mari Sinn 045 807 8969

Trafiksystemarbete är lagstadgat och fortlöpande. I Egentliga Finland görs arbetet på tre nivåer – landskapet, strukturmodellområdet och Åbo stadsregion.

Arbetet med Åbo stadsregions trafiksystem har år 2016 en budget på 115 000 euro. Egentliga Finlands förbunds andel är 25 000 euro. Övriga finansiärer är kommunerna S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Åbo samt Egentliga Finlands NTM-central.

Målsättningar för år 2016 är bl.a. trafikutvecklingsåtgärder som sammanhänger med intentionsavtalet MAL (markanvändning, boende, trafik), verkställande åtgärder som styrgruppen bestämt, en vision för Åboregionens trafik, att stöda arbetsgrupperna för hållbar och trygg trafik samt att delta i arbetet med trafikstyrning.

FÖRBUNDET VISAR EGENTLIGA FINLANDS LOCKBETEN PÅ KUNGSTRAVET I ÅBO I SOMMAR
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen 040 583 695

Travårets nationella höjdpunkt Kungstravet (Kuninkuusravit) arrangeras i Åbo på Skogsbacka travbana 29.–31.7.2016.

Egentliga Finlands förbund är Kungstravets samarbetspartner. Samarbetets mål är att via positiv kommunikation främja landskapets image och partnerskapsbudskap och att utnyttja evenemanget, dess målgrupper och kommunikationskanaler för att främja landskapets dragningskraft.

Egentliga Finlands förbund betalar 10 000 euro i ersättning för samarbetet till Turun Hippos r.f.

 alatunniste