Egentliga Finlands förbund har övertagit ansvaret för ett flaggskeppsprojekt inom turism, som tillhör EU:s Östersjöstrategi. Projektets mål är att öka samarbetet mellan turismaktörerna inom landsbygds- och kust-turism, samt att förmedla kunskap och goda verksamhetsformer till aktörer i turismbranschen.

För projektets praktiska förverkligande svarar Turku Touring och kompetenscentret för turism och upplevelseproduktion (OSKE).

Europeiska kommissionens Östersjöstrategi har turism som ett huvudtema, det koordineras av State Chancellery MecklenburgVorpommern i Tyskland.

Projektet som koordineras av Egentliga Finland pågår 8.4.2010 - 31.12.2011.

Tilläggsuppgifter:

koordinator Päivi Oliva
Turku Touring 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. +358 (0)40 8315 041

Programledare Päivi Lappalainen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. +358 (0)50 5590 578

www.baltic-sea-strategy-tourism.eu

uimarannalla_mh_03_9255
Förbundet har bilaterala samarbetsavtal med Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, områdena i Nordvästra Ryssland, Odessas län i Ungern, Sichuan i Kina och Finistère i Frankrike. Utan avtal är samarbetet ännu bredare, traditionellt med bl.a. Sverige och Estland.

yhteistyoalueet

 

Landskapets mål är att vara en viktig ort mellan Stockholm-St:t Petersburg-utvecklingsaxeln.

Egentliga Finlands förbund deltar aktivt i förverkligandet av EU:s Östersjöstrategi tillsammans med regionens övriga aktörer. Egentliga Finlands förbunds, Åbo stads och universitetens gemensamma kontor i Bryssel tar hand om intressebevakningen inom EU. Kontoret bevakar landskapets intressen inom finans- och marinpolitiska ärenden samt erbjuder olika informaitonstjänster och seminarier. Förbundet deltar även i Åbo-centrets (Turku keskus) verksamhet i S:t Petersburg.

Genom att delta i olika projekt, som stöder landskapets strategier, skapar man goda förutsättningar för att öka landskapets synlighet och chansen att knyta värdefulla kontakter runtom Östersjöområdet. Förbundet är Central Baltic Interreg 2014-2020 -programmets administrativa och attesterande organ samt resvisionsmyndiget.

Förbundet arbetar aktivt med att utveckla Östersjöområdet. Östersjösamarbetets uppgift är att verka som ett kontakt- och samarbetsorgan för samtliga områden kring Östersjön. Samarbetet täcker geografiskt Stockholms och Uppsala läns skärgårdsdelar, Ålands skärgårdskommuner samt Egentliga Finlands och Nylands skärgårdsområden. 

Den internationella verksamheten får ytterligare stöd av det offentiga informationscentret Europe Direct. Centret delar ut information om EU och är en del av Europeiska kommissionens informationsnätverk.

 

 

 eurooppa

 

 

 

 

 
 

Samarbetet med Ryssland och speciellt med området runt S:t Petersburg är mycket viktigt.  

Egentliga Finlands förbund var med och grundade Finland-husets Åbo kontor i S:t Petersburg tillsammans med Åbo stad och högskolorna.

Målet med verksamheten är att utveckla kunskapsbaserat samarbete, näringslivssamarbete samt kultur- och mediesamarbete.

I Åbo-centret finns kontorsutrymmen, verksamhetslokaler för praktikanter och kortvariga förvaringsutrymmen som är tillgängliga för samtliga samarbetspartners.  

Åbo-centret i S:t Petersburg

sekreterare, Irina Lapenkova
tel. +7 812 702 17 04 eller +7 931 340 85 88
e-post: office.turku-centre(at)turku.fi

Besöksadress:
Bolshaja Konjushennaja 8, 191186 S:t Petersburg

Postadress:
Åbo stad / Turku Centre
PB 83 FIN-53501, Villmanstrand

 

 pietaritoimisto