Karttapalvelu:

I Lounaispaikkas GI-portal kan man se alla Sydvästra Finlands kartor. Det finns kartmaterial från över 60 regionala och nationella aktörer, och materialet uppgår till över 150 kartor. Materialet är indelat enligt teman. Bekanta dig med tjänsten på  www.lounaispaikka.fi och klicka på Kartta (på finska). GI-material på finska hittas via paikkatietoaineisto

 

Länkar till olika kartor (på finska):

Kaavoitus:

PARAS-hankkeen palveluiden saavutettavuuskartat:

Palvelut ja matkailu:

Muut aineistot:

Geografisk information (geodata) används inom flera olika områden. Geografisk information kombinerar statistisk information med kartor, vilket ger tolkningen av informationen en ny dimension. Användningen av geografisk information spelar en viktig roll för landskapsförbunden. Vid sidan om planeringen av markanvändning kan geografisk information användas för att undersöka bl.a. olika regionala fenomen, som boendets centrering, tillgång till sjukhus eller grönområdens utbredning.

 

I Egentliga Finlands förbund finns flera personer som är specialiserade på geografisk information. I planeringen av markanvändningen och vid utarbetandet av landskapsplaner behövs stora mängder av geografiskt datamaterial. Genom utredningar produceras också viktig information för planering av regional verksamhet. Sådana är bl.a. utredning om placering av vindkraft och definiering av grusgropars skötselbehov. Statistisk information omformas till kartor, då områdets utveckling kan presenteras för publik och makthavare.

 

I Egentliga Finlands förbunds lokaliteter fungerar en regional portal för geografisk information Lounaispaikka, som erbjuder gratis geodatatjänster för organisationer, samt informerar om och samlar geografiskt datamaterial om Sydvästra Finland. Lounaispaikka, som varit verksam sedan är 2002, är en unik aktör i finska förhållanden och är ett nätverk av sju regionala organisationer. Lounaispaikka utvecklar geodataområdets projektverksamhet och samarbetet i regionen.

Egentliga Finlands förbund koordinerar och utvecklar också projekt som berör geografisk information. För tillfället är bl.a. en vindkraftutredning, en läroportal för geografisk information samt förnyandet av Lounaispaikkas geodatainfrastruktur på gång.

 

Att producera geografisk information har spritt sig från bransch till bransch. Geodata behövs för allt från navigering till miljöplanering. På Egentliga Finlands område är förutom Egentliga Finlands förbund också bl.a. Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands landskapsmuseum samt regionens kommuner och högskolor stora användare av geografisk information.  De som gagnas av geodatan är en stor grupp inom olika branscher.

 

Nationellt viktiga producenter av geografisk information är Lantmäteriverket, Finlands miljöcentral, Museiverket och Geologiska forskningscentralen. Även företag producerar en hel del geodata, bl.a. i konsultuppdrag och för att erbjuda geodatatjänster. Den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna samlar nationellt viktiga geografiska datamaterial samt information om aktörer inom branschen.

 


Lounaistieto är sydvästra Finlands regionala infotjänst - ett unikt nätverk, som utnyttjar öppna data till nytta för kommuner, organisationer och medborgare.

Lounaisieto delar öppen statistisk infomation och geodata, förmedlar information om olika aktörer i regionen, berättar om landskapets utveckling, miljöns tillstånd och aktuella händelser. Tjänsten erbjuder verktyg som kan användas av företag, organisationer, kommuner, myndigheter, medier och medborgare.

www.lounaistieto.fi

lounaistieto logo