Egentliga Finlands förbund listar årligen intressebevakningens tyngdpunkter och målsättningar för följande års statsbudget.

Intressebevakningens tyngdpunkter år 2015 och målsättningarna för regeringsprogrammet är:

 • En timmes tåg - mot södra Finlands sysselsättningsregion
 • Trafiksystemens tillstånd
 • Havsklustret – finländsk toppkompetens
 • Cirkulär ekonomi – hållbar tillväxt och energi
 • Turismen till en toppbransch inom export
 • Life Science
 • Reformen av regionförvaltningen ska stärka landskapens livskraft
 • Skärgårdshavets tillstånd
 • Den regionala utvecklingens resurser
 • Utbildningsexport
 • Livskraftig landsbygd och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion

 

Närmare information hittas här:

Intressebevakningens tyngdpunkter 2015 (pdf, printbar version)

 

Åbo stad och Egentliga Finlands förbund ordnar ett betydande evenemang för statliga beslutsfattare, påverkare och representanter för näringslivet i Helsingfors i februari. Temat är Finlands framtid – hur skapa en konkurrenskraftig framtid?

Staden och förbundet bjuder på synpunkter, målsättningar och konkreta förslag för följande regeringsprogram ur Åbos och Egentliga Finlands synvinkel.

Under seminariet behandlas Åbos och Egentliga Finland förbunds målsättningar via fem huvudteman. Dessa är marin teknologi, En timmes tåg, bio- och medicindiagnostik, återanvändningsekonomi och turism.

- Vi lyfter fram målsättningar till nationell diskussion. Vi har samlat teman som rör näringsliv, miljö, nåbarhet och konkurrenskraft, som vi vill diskutera, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

Hit bjuds centrala beslutsfattare och intressegrupper ur olika förvaltningsgrenar, näringslivet och vetenskapens och forskningens värld från hela Finland. Från Åbo och landskapet kommer starka representanter för regionens politiker, direktörer och övriga beslutsfattare.

Vid evenemanget talar bl.a. bergsråd Matti Vuoria, vice vd Jari Anttila (Meyer Turku) Ab), direktör Mari Pantsar-Kallio (Sitra), forskaren i flyttningsrörelser Timo Aro, direktören för samhällskontakter och miljö Otto Lehtipuu (VR), vd Juha Heikinheimo (Napa Ab) och chefredaktör Mikael Pentikäinen (Maaseudun tulevaisuus).

Vid tillställningen hålls även en paneldiskussion, där de största partiernas ordföranden för riksdagsgrupperna diskuterar.

Åbo stads inlägg hålls av stadsdirektör Aleksi Randell och Egentliga Finlands förbunds av nya landskapsdirektören Kari Häkämies. Seminariets avslutningsord uttalar landskapsstyrelsens ordförande Ilkka Kanerva.

Evenemanget som rör Finlands framtid och vår konkurrenskraft ordnas i Finlandia-huset den 10 februari. Man väntar sig över 500 deltagare.

Tilläggsuppgifter:

Antti Kirkkola, kontaktdirektör, Åbo stad
tel. 050 559 0103, antti.kirkkola(at)turku.fi

Janne Virtanen, utvecklingschef, Egentliga Finlands förbund
tel. 040 583 6950, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Egentliga Finlands förbund är ett av de 19 landskapsförbunden i Finland. Landskapens förbund är samkommuner som verkar som myndigheter för regional utveckling och som landskapets planerings- och intressebevakningsorganisationer.

Till förbundet hör 27 kommuner som finansierar förbundets verksamhet med betalningsandelar på basis av deras invånarantal.

 

Forskar i regionutvecklingen

Förbundet koordinerar de olika myndigheternas åtgärder som påverkar landskapets utveckling. Förbundet ansvarar för planeringen av markanvändningen på landskapsnivå, gör upp en långsiktig landskapsstrategi och ett landskapsprogram som revideras varje fullmäktigeperiod.

Förbundet beviljar projektfinansiering för projekt som medverkar till att målen i landskapsstrategin uppnås. Intressebevakningen främjas genom kontakter med Egentliga Finlands riksdagsledamöter.

 

En internationell aktör

Förbundet har internationella samarbetsavtal med flera olika regioner. Det har också tillsammans med Åbo stad och högskolorna i Åbo ett intressebevakningskontor i Bryssel och ett intressebevakningskontor i S:t Petersburg.

 

En demokratisk beslutsfattare

Egentliga Finlands förbunds högsta beslutande organ är ett landskapsfullmäktige med 102 ledamöter. Ledamöterna är ledamöter av kommunfullmäktige i sina hemkommuner. Under landskapsfullmäktige verkar en landskapsstyrelse med 19 ledamöter. Förbundets ämbetsverk leds av landskapsdirektören.

tehtavatjatoiminta