Ministeri Lepältä ja Tiilikaiselta vastakaikua Saaristomeren ammattikalastajille

 

PDF tiedoite

Partnerskapsbarometern betraktar förverkligandet av partnerskapsarbetet.

Partnerskapsbarometern (kumppanuusbarometri) är den främsta kontrollmekanismen för landskapsstrategins mål. Landskapets huvudaktörer förbereder tillsammans ett frågeformulär, som grundar sig på landskapsstrategins värderingar och mål. Barometern betraktar också hur partner tycker partnerskapsforumet fungerar.

Med hjälp av partnerskapsbarometern kan man granska landskapets utveckling och förverkligandet av åtgärderna i landskapsstrategin. Granskningen grundar sig på landskapsstrategins mål, och bedöms enligt de deltagande aktörernas åsikter om hur åtgärderna framskrider. I partnerskapsbarometern bedöms den nuvarande och framtida utvecklingen.
 

Tilläggsinformation:
chef för informationstjänster, Antti Vasanen
tel. +358 50 410 2294

e-post: förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

 Partnerskapsbarometern (på finska): 

        Partnerskapsbarometern 2016

Partnerskapsbarometern 2015 

Partnerskapsbarometern 2014 

       

   

Den prognostiseringsprocess som strävar efter att definiera studieplatserna för åren 2016–2020 ska förverkligas under åren 2014 och 2015 (sk. KESU –process). Utbildnings –och kulturministeriet UKM har tillsatt en arbetsgrupp för beredningen. Utvecklingsplanens beredningstidtabell är följande:


• Senast under våren 2015 definieras de nationella och landskapsmässiga branschvisa utvecklingsscenariona för sysselsättningen fram till år 2030. Branschprognoserna grundar sig på uträkningar av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), som slutförs i samarbete med regionala aktörer, Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Samtidigt produceras en prognostisering av yrkesstrukturen som grundar sig på den nya ISCO-yrkesindelningen.
• Under våren 2015 är målet också att utarbeta både en nationell och en landskapsmässig modell över utbildningsstrukturer. Undervisningsministeriet bildar den nationella strukturen medan landskapen kompletterar med sina egna beräkningar. All beredning genomförs genom samarbete mellan regionala och nationella aktörer.
• Under denna KESU –runda framhävs utbildningens framtida kvalitativa utvecklingsbehov jämfört med tidigare processer under 2000 – talet. UKMs arbetsgrupp definierar det kvalitativa behovet bla. pga. utsikten för viktigaste näringsbranscer i hela landet och på landskapsnivån. Utvärderingsprocessen kompletteras med en bred enkät riktad mot landskapsförbunden angående utvecklingsbehov på landskapsnivå.
• Statsrådet godkänner utvecklingsplanen för utbildning och forskning i slutet av år 2015.
• Under våren 2016 förs Undervisningsministeriets och utbildningsarrangörernas avtalsförhandlingar om gemensamma mål. Samtidigt beviljar Undervisningsministeriet koncession till utbildningsarrangörerna på andra stadiet utgående från ansökningarna.

(Uppdaterad i februari 2015)

Partnerskapsforum initierar samarbete i Egentliga Finland!

Egentliga Finlands partnerskapsforum (Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi) är ett verktyg och nätverk för aktörer i Egentliga Finland som genomför målen i landskapsstrategin: ett fönster till samarbetet, verksamhetsformerna och samarbetsstrukturerna i landskapet och initierar samarbetet i Egentliga Finland.

Partnerskapsforumet består av arbetsgrupper, samarbetsnätverk och många aktiva aktörer i landskapet. Det ökar antalet möten där genomförandet av landskapsprogrammet främjas, nätverk med aktörer skapas och förstärks, söker nya verksamhetssätt och utnyttjar och utvecklar befintliga verksamhetssätt. Partnerskapsforumet samlar ihop öppna data och aktörerna med målet att uppnå mer tillsammans.

Landskapsförbundet stödjer arbetet genom att initiera samarbetet, lyfta fram partnerskapsmöjligheter och utveckla partnerskapsforumet tillsammans med nätverken. Det granskar förverkligandet av åtgärderna i landskapsstrategin med hjälp av partnerskapsbarometer. Partnerskapsforumet hittar du för tillfället i Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi (på finska). Aktuella partnerskapsteman kan du följa också via Egentliga Finlands Facebook-sidor och med #vskumppanuus.

Hitta din plats och komplettera nätverket – välkommen med!

Tilläggsinformation:

specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki
puh. +358 40 520 0761

e-post: förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

Modellen beskriver utvecklande partnernätverk som bildas av aktörer samt tillhörande temahelheter som indentifieras i landskapsstrategin och landskapsprogrammet. 

Partnerskapsforum model

 

Nylands förbund har beslutat förlänga ansökningstiden för ERUF-finansiering i Södra Finland fram till 3.9.2014.

Den första ansökningsomgången skulle ursprungligen avslutas 29.8 men under den senaste veckan har det på olika håll i Södra Finland förekommit problem med att logga in samt spara uppgifter i informationssystemet EURA 2014. I hela landet avslutas som bäst flera ansökningsomgångar samtidigt och informationssystemet har blivit överbelastat.

Informationssystemet upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet, som känner till problemen och har försökt åtgärda dem. Eftersom det har förekommit tekniska problem ännu under de sista dagarna av ansökningsomgången har Nylands förbund fattat beslut om att förlänga ansökningstiden. Nylands förbund är samordnande myndighet för ERUF-finansieringen i Södra Finland.

Bekanta dig med ansökningsguiden:
EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa, Hakijan ohje
ERUF-finansiering i Södra Finland, Ansökningsguide

Ytterligare upplysningar:
Programdirektör Mari Kuparinen, Nylands förbund, tel. 044 3719 450, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.