Ylatunniste2

EGENTLIGA FINLANDS PÅVERKARSKOLA FÖR UNGA INLEDER SITT FJÄRDE LÄSÅR
Tilläggsinformation: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429

Egentliga Finlands påverkarskola, som riktar sig till ungdomar som är intresserade av samhälleligt påverkande, ordnas redan för fjärde gången. Andra stadiets studerande, nyutexaminerade och unga som just inlett sina högskolestudier kan söka till utbildningen.

I påverkarskolan bekantar sig deltagarna med olika påverkansinstanser, påverkningsmetoder och uppnådda resultat. Ämnen som behandlas är bland annat beslutsfattande i riksdagen, kommuner och Europeiska unionen. Därtill behandlas regionförvaltning, media, regionens näringsliv och organisationers verksamhet samt internationella kontakter.

Egentliga Finlands förbund har ordnat Egentliga Finlands påverkarskola sedan år 2016. I påverkarskolan har man under tre läsår ordnat sammanlagt 24 träffar och 69 ungdomar har gått i skolan. Landskapsstyrelsen anser att det på basis av de erfarenheter man fått från påverkarskolan och den respons som deltagarna gett är motiverat att fortsätta med påverkarskolan.

Utbildningen är en del av Egentliga Finlands förbunds intressebevakningsverksamhet och till den väljs cirka 20 deltagare genom öppen ansökan. Ansökningstiden är 19.8.–4.9.2019. Utbildningen varar till våren 2020 och omfattar 8–10 tillfällen. Påverkarskolan är kostnadsfri för deltagarna.

Mera information om påverkarskolan:
https://www.varsinais-suomi.fi/sv/nyheter/egentliga-finlands-paverkarskola