Ylatunniste2 
 

FINANSIERING TILL PROJEKT SOM FRÄMJAR TURISTNÄRINGENS ÅTERHÄMTNING I REGIONERNA

Tilläggsinformation: Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715

Näringslivschef Petteri Partanen, tfn 040 776 0630, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I statens fjärde tilläggsbudget för 2020 reserverades ett anslag på sammanlagt 4 miljoner euro för projekt som främjar turistnäringens återhämtning i regionerna. Egentliga Finlands förbund och Södra Savolax landskapsförbund är finansierande myndigheter. Finansieringen kräver att statsrådet först fattar ett slutligt beslut om hur anslaget ska fördelas regionalt mellan dessa myndigheter.

Utlysningen riktades till regionorganisationer inom turism och ett brett spektrum av motsvarande regionala aktörer som utvecklar turistnäringen. 89 ansökningar inkom inom utsatt tid. Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund föreslår på grundval av bedömningsgruppens förslag att följande projekt ska finansieras:

 Cursor Oy projektet ”Kymenlaakso – luonnollisesti lähellä” (Kymmenedalen – naturligt nära), högst 80 000 € 

 • Elinvoimaa Hämeeseen ry projektet ”Visit Häme – Safe and local matkailukonseptin kehittäminen” (utveckling av turismkonceptet VisitHäme – Safe and local), högst 79 040 € 
 • Espoo Marketing Oy projektet ”Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun – Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus” (tillsammans för hållbar tillväxt för turismen i Esbo och närområdena – ansvarsfulla tjänsters digitala tillgänglighet och köpbarhet), högst 181 602 € 
 • Helsingfors stad projektet ”Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen” (regional ledning av säkerheten inom turismen), högst 159 748 € 
 • Jyväskylä stad projektet ”Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa” (synlighet till ansvarstagande turism i Mellersta Finland), högst 192 000 € 
 • Kehittämisyhtiö Witas Oy projektet ”Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun” (attraktionskraft för turismen i Keitele-Päijänne), högst 120 000 €
 • Lahden seutu – Lahti Region Oy projektet ”Ympärivuotisuus Lahden matkailun vahvuudeksi” (åretruntverksamhet som en styrka för turismen i Lahtis), högst 147 936 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy projektet ”LakeSaimaa.fi”, högst 176 314 € 
 • MW-Kehitys Oy projektet ”Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun matkailun ekosysteemin rakentaminen” (uppbyggnad av ett turismekosystem som leds med kunskap från Konststadens turism), högst 136 935 € 
 • Naantalin Matkailu Oy projektet ”Yhteinen Finnish Archipelago 2025. Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua” (Gemensam Finnish Archipelago 2025. Hållbar tillväxt med digitalt turismutbud), högst 190 865 € 
 • Posintra Oy projektet ”EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun” (livskraftig turism genom EDUTECH-produkter), högst 45 760 € 
 • Raseborgs stad projektet ”Southcoast Bikepacking Trail”, högst 132 394 €
 • Turku Science Park Oy projektet ”V-S matkailuelinkeinon kehittämishanke” (utvecklingsprojekt för Egentliga Finlands turistnäring), högst 173 720 €
 • Vasaregionens Utveckling Ab VASEK projektet ”ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region”, högst 83 744 € 
 • Visit Lakeus projektet ”Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla” (mot ett allt mer digitaliserat turismekosystem i Sydösterbotten), högst 122 288 €
 • Visit Tampere Oy projektet ”Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack” (utveckling av en digital kundresa för turismen i Tammerforsregionen – Digitrack), högst 139 631 € 
 • Äänekoski stad projektet ”Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus” (förändringsbehov inom turistnäringen samt digital åtkomst), högst 80 000 € 

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE EGENTLIGA FINLANDS TRAFIKSYSTEMPLAN

Tilläggsinformation: Specialplanerare, trafiksystemplanering, Noora Mäki-Arvela, tfn 040 583 0717

Landskapsstyrelsen godkände Egentliga Finlands trafiksystemplan och noterade samtidigt Åbo stadsregions trafiksystemplan som utgör ett komplement till den. Planerna uppdaterades samtidigt som Södra Finlands trafikstrategi och den första landsomfattande trafiksystemplanen bereddes.

För båda planerna har upprättats separata rapporter med beskrivning av verksamhetsmiljön samt målsättningar, utvecklingsteman och åtgärdsprogram. I Egentliga Finlands trafiksystemplan fastställs utvecklingsbehov av central betydelse för landskapets, och dess näringslivs och invånares framtid. Åbo stadsregions trafiksystemplan preciserar den landskapsomfattande trafiksystemplanen och fokuserar på särskilda frågor som rör Åboregionen, såsom exempelvis utveckling av fotgängar-, cykel- och kollektivtrafikstaden. Genomförandet av trafiksystemplanernas målsättningar och åtgärdsplaner främjas i fortsättningen i det kontinuerliga trafiksystemarbete som utförs som ett samarbete mellan staten, kommunerna och intressegrupperna.

Totalt 30 yttranden inkom angående trafiksystemplanerna, från kommuner, intressegrupper och föreningar vars verksamhetsområde eller uppgifter berörs av planerna. Utgående från yttrandena har Egentliga Finlands trafiksystemplan preciserats i fråga om bland annat landskapets viktigaste utvecklingsåtgärder (TOP5-utvecklingsåtgärder), utveckling av regionala resekedjor, utveckling av skärgårdens trafikförbindelser som stöder turismen, och tryggande av god servicenivå på kollektivtrafiken mellan Egentliga Finland och Satakunta. Bygget av den planskilda anslutningen i Avanti, Lundo, har lagts till i åtgärdsprogrammet.                           

Åtgärdsprogrammet för Åbo stadsregions trafiksystemplan utökades bland annat med utredningar gällande små förbättringsåtgärder längs riksväg 10, samt gällande den föreslagna nya vägförbindelsen på sträckan Raadelma planskilda anslutning – Buckila planskilda anslutning – Suopohja – Riksväg 10. Visionskartor för regionrutter för cykling samt för kollektivtrafiken har specificerats, och dessutom ändras tidsplanen för reformen av stombusslinjenätet så att den inleds 2025.