I april 2015 godkände landskapsstyrelsen Egentliga Finlands kulturstrategi, som omfattar åren 2015–2025 och behandlar fyra teman:

• Ansvarsfullhet: Kultur skapar välstånd genom livet
• Samarbetsfärdigheter: Kulturgärningar tillsammans
• Nåbarhet: Kulturen tillhör alla
• Resurssmarthet: Fart på den kreativa ekonomin

I strategin behandlas bl.a. landskapets kreativa branscher, kommunernas kulturservice, konstutbildning, evenemang, kulturens nåbarhet, barnkultur och kreativ ekonomi. Dess struktur motsvarar Egentliga Finlands landskapsstrategi. Gemensamma teman i båda strategierna är partnerskap och de fyra teman som nämns ovan. I båda fallen fortsätter det praktiska arbetet i form av partnerskapsträffar.

Kulturstrategins bilaga 6.2.1 (på finska) listar upp kulturverksamheten i landskapet. Skicka in uppgifter om ny kulturverksamhet via e-post. 

Tilläggsuppgifter:
Specialplanerare Katri Koivisto, p. 0400 251 771 katri.koivisto (at)varsinais-suomi.fi

kulttuurifoorumi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egentliga Finlands kulturstrategi 2015-2025 (Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025)

Länkar (Kulttuuristrategian liitteet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egentliga Finlands förbunds administration bereder och sammanställer landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges mötesfördrag och protokoll. Administrationen ansvarar även för förbundets ekonomiska frågor och bereder förbundets årliga verksamhetsplan samt dess finansiella planering.

 

Underkategorier

Tämän ryhmään sijoitetaan Päätöksenteko artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Paikkatieto artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Kansainvälinen toiminta artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Hankerahoitus artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Yhteistyö ja edunvalvonta artikkelit