Förbundets kommunikation är öppen, inkluderande och transparent. Den använder aktivt olika kommunikationskanaler och sociala medier, bl.a. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, vloggar och bloggar. Kommunikationen sker på både svenska och finska samt så långt som möjligt på engelska.

Egentliga Finlands förbund är en expertisorganisation vars verksamhet syftar till att öka landskapets välfärd och konkurrenskraft. Verksamheten är interaktiv och samarbetsorienterad. Öppen, modern och interaktiv kommunikation förverkligar landskapsstrategins vision: ”Livskvaliteten är bäst i Egentliga Finland. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs upp genom samarbete och partnerskap”.

Egentliga Finlands förbund kommunicerar aktivt om vård- och landskapsreformen i samarbete med andra berörda organisationer och med kommunernas kommunikatörer.

Media

Pressmeddelanden görs över landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges möten på finska och svenska, samt över presskonferenser, olika evenemang, uttalanden och andra viktiga möten. Varje månad bereder landskapsdirektören Kari Häkämies en landskapsöversikt till landskapsstyrelsens möte. Dessa kommuniceras vidare till medierna.

Förbundet hjälper medierna med att bl.a. behandla statistiska uppgifter och med att samla bakgrundinformation om landskapet.

I förbundets bildbank finns bilder om landskapsdirektören och förbundets förtroendevalda i hög upplösning. I bildbanken hittar man även bilder på Egentliga Finlands vapen och förbundets officiella logga.

Kommunikations mål vid Egentliga Finlands förbund (Varsinais-Suomen viestinnän tavoitteet)

TIlläggsinformation:

Kirsi Stjernberg, kommunikationschef
p. 040 5513120, kirsi.stjernberg(at)varsinais-suomi.fi

YLE