Egentliga Finlands förbund producerar en mängd olika publikationer, rapporter och program om landskapets utveckling och samarbete.

Egentliga Finlands landskapsstrategi finns tillgänglig på finska och svenska.

Landskapets utveckling analyseras två gånger per år i publikationen Landskapets tillstånd Denna publikation finns tillgänglig på de båda inhemska språken.

Den tvåspråkiga förbunds infotidningen Viiri utkommer två gånger per år. Förbundet publicerar också broschyrer på finska, svenska och engelska.

Egentliga Finlands förbund upprätthåller även Lounaistieto, en regional informationstjänst som producerar mycket information om landskapet.

Utredningar om markanvändning

Infotidningen Viiri

 

Förbundets alla publikationer:

Publikationer 2016 -

Publikationer 2011 -2015

Publikationer 2000-2010

Publikationer 1997-1999

Publikationer 1993-1996

 

viiri 1 2016 kansi