Egentliga Finlands förbund följer med och prognostiserar utvecklingen av landskapet och dess regioner.

På informationstjänsten Lounaistieto.fi kan man följa med landskapets tillstånd och utvecklingsutsikter samt läsa om befolknings- och arbetslöshetsuppgifter. I Lounaistieto hittar man även detaljerade analyser om aktuella utvecklingstrender. I publikationen Landskapets tillstånd kan man följa med den senaste utvecklingen av Egentliga Finland. Publikationen ges ut två gånger per år.

Branschspecifika arbetsgrupper och seminarieliknande forum har centrala roller i prognostiseringsarbetet som förbundet koordinerar tillsammans med NTM-centralen. Förbundet skapar även statistikbaserade prognoser om befolkningsutvecklingen och sysselsättningen, och dess uppgift är att stöda själva landskapsstrategin.