Inom Egentliga Finlands förbund gör man upp en analys av landskapets utveckling. Översikterna ”Landskapets tillstånd” publiceras två gånger per år, huvudsakligen i början av juni och december.

Den kontinuerliga statistikuppföljningen av landskapets utveckling och de aktuella analyserna hittas via tjänsten Lounaistieto.fi

Uppföljningen av landskapets tillstånd och analyserna av utvecklingen styrs av Egentliga Finlands strategi för infotjänster (Varsinais-Suomen liiton tietopalvelustrategia).

 

Landskapets tillstånd-översikt

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland hösten 2017

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland våren 2017

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland hösten 2016

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland våren 2016

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland hösten 2015

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland våren 2015

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland hösten 2014

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland våren 2014

Landskapets tillstånd – Översikt av utvecklingen i Egentliga Finland hösten 2013
IMGP3027