Landskapsförbunden har ansvar över prognostiseringen och organisering av utbildningsbehovet på lång och medellång sikt på sitt område. Förbunden och de övriga regionala aktörerna deltar vid behov i beredningen av de regionala beräkningarna och uppskattningarna för undervisnings- och kulturministeriets prognotisering av det långsiktiga utbildningsbehovet. Utbildningssektionen, som verkar under landskapets samarbetsgrupp, fungerar som ett rådgivande och koordinerande beredningsforum, speciellt i ärenden som gäller andra och högre stadiets utbildning i landskapet.

Ytterligare information om regional prognostisering i Egentliga Finland (Varsinais-Suomen ennakointiverkosto).

Läs mera om den nationella prognostiseringen på utbildnings- och kulturministeriets samt på utbildningsstyrelsens hemsidor.

 IMG 9895