Europe Direct –informationstjänstens service:

• Kostnadsfria EU-broschyrer och publikationer
• Rådgivning i EU-relaterade frågor. Tjänsten hjälper medborgaren att hitta rätt expertorgan inom unionen.
• Kostnadsfri Europe Direct-telefontjänst, tel 00 800 6 7 8 9 10 11
• På infokontoret finns en dator som besökaren kan använda för att söka information
• Sociala medier:
  Facebook: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto/
  Twitter: https://twitter.com/EdVarsinais
• Infokontoret ordnar EU-relaterade evenemang och tillställningar i samarbete med andra aktörer

 

Europa Direct -tjänsterna omfattar expertföreläsare, EU:s dokumentationscentrum och Europe Direct telefontjänst. I dokumentationscentrumet finns EU: s officiella dokument och publikationer som forskare, studerande och andra medborgare kan använda till sitt förfogande. Åbo Universitet och Åbo Akademi upprätthåller EU:s dokumentationscentrum i Educarium (Assistentgatan 5).

Europe Direct i Egentliga Finland kommenterar inte Europeiska unionens beslut och behandlar varken tvister eller klagomål.

Europe Direct Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund
PB 273/Bangårdsgatan 36, 20101 Åbo

Växeln: (02) 20100 900

Specialplanerare Katri Koivisto, tel. +358 (0)400 251 771

Kostnadsfri Europe Direct –telefontjänst betjänar på alla EU-språk, tel 00 800 6 7 8 9 10 11.

Berätta din åsikt om Europe Direct –infotjänstens service: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=FI

Infotänsten Europe Direct Egentliga Finland hjälper medborgare att hitta svar på frågor som gäller EU. Infotjänsten delar ut kostnadsfria EU-publikationer och broschyrer, och hjälper medborgarna att hitta ytterligare information om unionen.

Infotjänsten ligger i Egentliga Finlands förbunds huvudaula. Till kontoret kan medborgarna komma på besök på vardagarna mellan 9-15, skicka e-post eller ringa. EU-informatören betjänar på finska, svenska och engelska.

Europe Direct -infotjänsten tillhör ett nätverk av infokontor som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Under åren 2018-2020 finns det Europe Direct infopunkter i Finland i Fredrikshamn, Kajana, Kankaanpää, Kuopio, Nivala, Oleåborg, Seinäjoki, Åbo samt Valkeakoski.

Europe Direct –infotjänsterna kompletterar Europeiska kommissionens representation i Finland och stöder Europaparlamentets finska informationskontorets arbetet på regional och lokal nivå.