Katri Rosenberg återvänder till förbundet från Kimpassa -förändringsorganisationen. Från och med 1.4. ansvarar Katri för Europe Direct EU-informationstjänsten med 50 procents arbetstid och för kulturärenden med 50 procents arbetstid.

Katri är filosofi magister med historia som huvudämne. Hon har också studerat bl.annat museologi och turism och har mycket erfarenhet med att ordna evenemang och koordinera samarbete i olika nätverk.

katri