Europaforumet i Åbo som arrangeras det sista veckoslutet i augusti är en medborgartillställning öppen för alla, och som fungerar som en plattform för en konstruktiv dialog om Europa och Europeiska unionens betydelse och utveckling och hämtar beslutsfattande närmare medborgarna. Forumets program består av över 40 tillställningar, såsom frågetimmar, paneldebatter och seminarier. Med vid evenemanget är de politiska beslutsfattarna, medborgarorganisationerna, näringslivet, experterna och medborgarna.

Under Europaforumet är ett Europa-torg öppet på Åbo huvudbiblioteks innergård, där besökarna har möjlighet att bekanta sig med de finländska och lokala Europa-aktörerna samt diskutera och få information om Europeiska unionen. Europe Direct Egentliga Finland är med på torget och presenterar sin verksamhet. Torget är öppet 29.– 30.8. kl. 10–17 och 31.8. kl. 10–15.

Temat för Forumet ”Nu får man tala ut!” beskriver evenemangets karaktär för att främja den samhälleliga debatten om Europas framtid samt om Finlands ställning och roll som en del av Europa. Europe Direct Egentliga Finland tillsammans med Egentliga Finlands förbund ordnar vid Europa-forumet ett intressant diskussionstillfälle med smart specialisering som ämne.

Lördagen 31.8. kl. 11.00-11.45 ”Smarta innovationer och regionens framtid”

Vid tillställningen förs en debatt mellan landskapen på olika håll I Finland om områdenas styrkor och om hur de förädlas till innovationer via strategierna för EU:s smarta specialisering. Vidare dryftar man hur samarbetet mellan landskapen och inlärningen kunde förstärkas och hur landskapen blir synliga i Europa, tillsammans och skilt för sig.

Med vid debatten och diskuterar är Egentliga Finlands förbunds regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, regionutvecklingsdirektör för Norra Karelens förbund Satu Vehreävesa, Södra Karelens förbunds regionutvecklingsdirektör Laura Peuhkuri och Satakuntaförbundets specialsakkunnig Timo Vesiluoma. Debatten förs på Åbo huvudbiblioteks innergård på Europatorget. Debatten förs på finska.

Välkomna med till den politiska höstens öppningsevenemang Europa Forum i Åbo!

kaupungintalo kuvaaja vesa aaltonen turun kaupunki

Foto: Vesa Aaltonen