Europe Direct Egentliga Finland -EU informationspunkt, som har funnits på Egentliga Finlands förbund, slutar sin verksamhet i slutet av april. Informationspunkten har tagit hand om medborgarkommunikation inom EU-ärenden, till exempel organiserat evenemang och samarbetat med skolor i Egentliga Finland. Europe Direct är ett projekt som genomförs av Europeiska kommissionen. Projektets nuvarande period upphör den 30 april 2021.

Hösten 2020 inledde Europeiska kommissionen ett anbud för den nya Europe Direct-perioden 2021–2025. Vid den tidpunkten kom Egentliga Finlands Förbund till slutsatsen att det inte lämnade in en ansökan om anbud. De ekonomiska villkoren för den nya mandatperioden samt de målen och aktiviteterna som kommissionen fastställt för informationspunkterna förändrades så mycket att förbundet inte längre anser sig vara kunnig att fortsätta verka i enlighet med sin nuvarande strategi.

- Beslutet att avstå från att ansöka om den nya perioden fattades efter en lång eftertanke och i god överenskommelse, säger landskapsdirektör Kari Häkämies.

Förra hösten, medan sökandet efter en ny period för informationspunkter pågick, informerade Egentliga Finlands förbund aktörerna i regionen om sin avsikt att ge upp verksamheten och uppmuntrade dem att delta i ett anbud för att få en informationspunkt i regionen. Förbundet uttalade också att stödja en potentiell ny aktör i att få jobbet i gång. Genom aktiviteterna i Europe Direct-informationspunkten har Egentliga Finlands förbund genom åren inte bara delat information om EU-frågor, till exempel när det gäller finansiering, utan också fått mycket information, värdefulla nätverk och kontakter.

- Trots slutet på EU-informationsverksamheten kommer vi på Egentliga Finlands förbund att fortsätta arbeta med EU-frågor och sträva efter att upprätthålla god praxis och de nätverken som erhållits genom Europe Direct. Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor i Bryssel kommer att fortsätta spela en viktig roll i EU-frågor, säger regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio.

Specialplanerare Katri Koivisto, som har ansvarat för Europe Direct -verksamheten med deltidsjobb, fortsätter att arbeta på Egentliga Finlands förbund, men kommer att övergå till andra arbetsuppgifter. Europeiska kommissionen förväntas lansera nya Europe Direct-informationspunkter inom en snar framtid.

Mer information:
regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tel. 040 5063 715
specialplanerare Katri Koivisto, tel. 0400 251 771

Europe Direct Varsinais Suomi logo