EU:s alla institutioner följer öppenhetsprincipen och alla EU-medborgare och personer som bor på EU-området har rätt att bekata sig med dess publikationer och handlingar.

Publikationer gällande EU-lagstiftning:

Övriga publikationer: