Europe Direct Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund
PB 273/Bangårdsgatan 36, 20101 Åbo

Växeln: (02) 20100 900

Specialplanerare Katri Koivisto, tel. +358 (0)400 251 771

Kostnadsfri Europe Direct –telefontjänst betjänar på alla EU-språk, tel 00 800 6 7 8 9 10 11.

Berätta din åsikt om Europe Direct –infotjänstens service: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=FI