Europe Direct –informationstjänstens service:

• Kostnadsfria EU-broschyrer och publikationer
• Rådgivning i EU-relaterade frågor. Tjänsten hjälper medborgaren att hitta rätt expertorgan inom unionen.
• Kostnadsfri Europe Direct-telefontjänst, tel 00 800 6 7 8 9 10 11
• På infokontoret finns en dator som besökaren kan använda för att söka information
• Sociala medier:
  Facebook: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto/
  Twitter: https://twitter.com/EdVarsinais
• Infokontoret ordnar EU-relaterade evenemang och tillställningar i samarbete med andra aktörer

 

Europa Direct -tjänsterna omfattar expertföreläsare, EU:s dokumentationscentrum och Europe Direct telefontjänst. I dokumentationscentrumet finns EU: s officiella dokument och publikationer som forskare, studerande och andra medborgare kan använda till sitt förfogande. Åbo Universitet och Åbo Akademi upprätthåller EU:s dokumentationscentrum i Educarium (Assistentgatan 5).

Europe Direct i Egentliga Finland kommenterar inte Europeiska unionens beslut och behandlar varken tvister eller klagomål.