Europe Direct –informationstjänstens service:

• Kostnadsfria EU-broschyrer och publikationer
• Rådgivning i EU-relaterade frågor. Tjänsten hjälper medborgaren att hitta rätt expertorgan inom unionen.
• Kostnadsfri Europe Direct-telefontjänst, tel 00 800 6 7 8 9 10 11
• På infokontoret finns en dator som besökaren kan använda för att söka information
• Europe Direct delar nyheter via Egentliga Finlands nyhetsbrev, via Viiri-publikationen samt genom infotjänstens blog.
• Sociala medier:
  Facebook: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto/
  Twitter: https://twitter.com/EdVarsinais
• Infokontoret ordnar EU-relaterade evenemang och tillställningar i samarbete med andra aktörer

Europe Direct Egentliga Finland har också en avgiftsfri föreläsningstjänst. Grupper av skolelever och studeranden samt från olika föreningar är välkomna att besöka infopunkten och höra på en föreläsning på circa en timme. Därutöver håller EU-informatören avgifsfria gästföreläsningar inom Egentliga Finland. Man kan välja mellan följande teman.

*Egentliga Finland och EU
*Så fungerar EU-finansieringen
*Aktuellt om EU
*De ungas Europa

Europa Direct -tjänsterna omfattar Team Europe -expertföreläsare, EU:s dokumentationscentrum och Europe Direct telefontjänst. Team Europe -expertföreläsare kan uppmanas att ge föreläsningar om EU-relaterade frågor och händelser på lokala evenemang. I dokumentationscentrumet finns EU: s officiella dokument och publikationer som forskare, studerande och andra medborgare kan använda till sitt förfogande. Åbo Universitet och Åbo Akademi upprätthåller EU:s dokumentationscentrum i Educarium (Assistentgatan 5).

Europe Direct i Egentliga Finland kommenterar inte Europeiska unionens beslut och behandlar varken tvister eller klagomål.