Europe Direct –informationstjänstens service:

• Kostnadsfria EU-broschyrer och publikationer
• Rådgivning i EU-relaterade frågor. Tjänsten hjälper medborgaren att hitta rätt expertorgan inom unionen.
• Kostnadsfri Europe Direct-telefontjänst, tel 00 800 6 7 8 9 10 11
• På infokontoret finns en dator som besökaren kan använda för att söka information
• Europe Direct delar nyheter via Egentliga Finlands nyhetsbrev, via Viiri-publikationen samt genom infotjänstens blog.
• Sociala medier:
  Facebook: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto/
  Twitter: https://twitter.com/EdVarsinais
• Infokontoret ordnar EU-relaterade evenemang och tillställningar i samarbete med andra aktörer

Europe Direct Egentliga Finland har också en avgiftsfri föreläsningstjänst. Grupper av skolelever och studeranden samt från olika föreningar är välkomna att besöka infopunkten och höra på en föreläsning på circa en timme. Därutöver håller EU-informatören avgifsfria gästföreläsningar inom Egentliga Finland. Man kan välja mellan följande teman.

*Egentliga Finland och EU
*Så fungerar EU-finansieringen
*Aktuellt om EU
*De ungas Europa

Europa Direct -tjänsterna omfattar Team Europe -expertföreläsare, EU:s dokumentationscentrum och Europe Direct telefontjänst. Team Europe -expertföreläsare kan uppmanas att ge föreläsningar om EU-relaterade frågor och händelser på lokala evenemang. I dokumentationscentrumet finns EU: s officiella dokument och publikationer som forskare, studerande och andra medborgare kan använda till sitt förfogande. Åbo Universitet och Åbo Akademi upprätthåller EU:s dokumentationscentrum i Educarium (Assistentgatan 5).

Europe Direct i Egentliga Finland kommenterar inte Europeiska unionens beslut och behandlar varken tvister eller klagomål.

Europe Direct Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund
EU-informatör Juhana Tuomola

PB 273/Bangårdsgatan 36, 20101 Åbo
förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
tel. 040 3585 704 / Växeln: (02) 20100 900

Kostnadsfri Europe Direct –telefontjänst betjänar på alla EU-språk, tel 00 800 6 7 8 9 10 11.

Berätta din åsikt om Europe Direct –infotjänstens service: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=FI

Infotänsten Europe Direct Egentliga Finland hjälper medborgare att hitta svar på frågor som gäller EU. Infotjänsten delar ut kostnadsfria EU-publikationer och broschyrer, och hjälper medborgarna att hitta ytterligare information om unionen.

Infotjänsten ligger i Egentliga Finlands förbunds huvudaula. Till kontoret kan medborgarna komma på besök på vardagarna mellan 9-15, skicka e-post eller ringa. EU-informatören betjänar på finska, svenska och engelska.

Europe Direct -infotjänsten tillhör ett nätverk av infokontor som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Under åren 2018-2020 finns det Europe Direct infopunkter i Finland i Fredrikshamn, Kajana, Kankaanpää, Kuopio, Nivala, Oleåborg, Seinäjoki, Åbo samt Valkeakoski.

Europe Direct –infotjänsterna kompletterar Europeiska kommissionens representation i Finland och stöder Europaparlamentets finska informationskontorets arbetet på regional och lokal nivå.