Företagare, gör en viktig gärning - anställ en ung sommaren 2017!

Egentliga Finlands förbunds, Åbo yrkeshögskolas och Egentliga Finlands samt Salos företagares kampanj Sommarjobb2016 var en framgång. Resultatet var drygt 200 sommarjobb och många nöjda ungdomar samt arbetsgivare.

Programmet har nu förnyats och effektiviserats med inriktning på sommaren 2017. Kampanjen #Sommarjobb är nu en del av ett bredare sommarjobbsprogram som Europas socialfond stöder - målet är att sänka tröskeln för ungdomar att börja jobba och sommarjobb är en viktig del av detta.

#Sommarjobb utmanar företagare från Egentliga Finland att göra en konkret gärning för de ungas bästa. Målet är att sommaren 2017 sysselsätta så många 15-18 -åringar som möjligt i Egentliga Finland. Då stöder man ungdomarnas möjligheter att få arbetserfarenhet och lära sig arbetslivets grunder. Företagen får sommarvikarier och möjligen bra arbetstagare för framtiden.

I början är målet att hitta företagare som är villiga att erbjuda sommarjobbsarbetsplatser till unga via denna kampanj. När det finns tillräckligt med sommarjobbsplatser riktas tyngdpunkten mot de unga.

Så hittar företagen och ungdomarna varandra

• Kampanjen värdesätter direkta kontakter till företagsorganisationer och företag samt till läroanstalter
• Företagens och ungdomarnas kontaktuppgifter samlas till ett digitalt register
• Målet är att hitta sommarjobbsplatser och ungdomar som passar för varandra
• Till de ungdomar som anmält sig skickas kontaktuppgifter och info om arbetsuppgifterna till regionens företag
• Den unga tar själv kontakt till företaget och parterna kommer överens om fortsättningen - den egna aktiviteten avgör

En aktiv företagare hittar en aktiv ungdom

• Företaget och den unga skriver ett arbetskontrakt och kommer överens om arbetsperiodens längd och lön
• Anställningsvillkor enligt kollektivavtal
• Obs: också en privatperson kan anställa sommarjobbare på ett lagligt sätt, om arbetsavgifter betalas
• Målsättningen är en minst två veckors lång arbetsperiod
• Till den sysselsatta ungdomen erbjuds information om arbetslivets grundregler som en del av kampanjen.


Man kontaktar företagen personligen. Man drar nytta av den samlade informationen när sommarjobbsplatserna och de arbetssökande försöker hitta varandra.

Mer information och registret finns på Åbo yrkeshögskolas hemsida: http://www.kesaduunaa.fi/

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Republikens president Sauli Niinistö fungerar som beskyddare av kampanjen.

Kampanjen genomförs av Salon Yrittäjät ry, Egentliga Finlands företagare rf, Egentliga Finlands förbund och Åbo yrkeshögskola. Kampanjen bygger på en utmaningskampanj som företagarna i Salo genomförde 2014 - 2015, som ledde till att hundratals unga hittade sommarjobb i små och medelstora företag i Salotrakten. 

Vi kan inte automatiskt garantera alla sökande sommarjobb. De unga bör vara aktiva och kontakta de företag som erbjuder jobb och övriga instanser.


I sociala medier hittar du kampanjen:

#sommarjobb

Sommarjobb 2017 affisch
Sommarjobb logotyp


Till företagen och ungdomarna:
Alla sommarjobbar 2017 -broschyr
 
Mera information:

Åbo yrkeshögskola, Jenni Suominen tfn.040 355 0936 och Piia Nurmi tfn. 0403550931

kesduunaa logo

 

    TURKU AMK logo   Yrittajat Varsinais SuomiYrittajat SaloESR logoVipuvoimaa logostrategia pallologo

Den prognostiseringsprocessen som strävar efter att definiera studieplatserna för åren 2016–2020 ska förverkligas under åren 2014 och 2015 (sk. KESU-process). Utbildnings- och kulturministeriet UKM har tillsatt en arbetsgrupp (Koulutustarve 2020) för beredningen. Utvecklingsplanens beredningstidtabell är följande:

  • Senast under våren 2015 ska de nationella och landskapsmässiga branschvisa utvecklingsscenariona definieras för sysselsättningen fram till år 2030. Branschprognoserna grundar sig på uträkningar av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), som slutförs i samarbete med regionala aktörer, Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Samtidigt produceras en prognostisering av yrkesstrukturen.
  • Under våren 2015 är målet också att utarbeta både en nationell och en landskapsmässig modell över utbildningsstrukturer. Undervisningsministeriet bildar den nationella strukturen medan landskapen kompletterar med sina egna beräkningar. All beredning genomförs genom samarbete mellan regionala och nationella aktörer.
  • Under denna KESU-runda framhävs utbildningens framtida kvalitativa utvecklingsbehov jämfört med tidigare processer under 2000-talet. Utvärderingsprocessen kompletteras med en bred enkät riktad mot landskapsförbunden angående utvecklingsbehov på landskapsnivå.
  • Utbildningsstyrelsen träffar de regionala och nationella aktörerna under olika möten och workshops i april och maj 2015.
  • UKM:s arbetsgrupp (Koulutustarve 2020) lämnar in sin mellanrapport i slutet av maj.
  • Statsrådet godkänner utvecklingsplanen för utbildning och forskning i slutet av år 2015.
  • Under våren 2016 förs Undervisningsministeriets och utbildningsarrangörernas avtalsförhandlingar om gemensamma mål. Samtidigt beviljar Undervisningsministeriet koncession till utbildningsarrangörerna på andra stadiet utgående från ansökningarna.

 

(Uppdaterad i februari 2015)

Egentliga Finlands enkätsvar angående utvecklingsbehov på landskapsnivå 2016-2020 (Varsinais-Suomen vastaus Opetushallituksen kyselyyn 10.2.2015 koskien alueellisia koulutuksen laadullisia ja osaamisalakohtaisia tarpeita 2016 -2020)

 

 

Regionutvecklingen verkar för en balanserad utveckling av landskapet på eget initiativ genom att styra utvecklingsverksamheten och säkerställa de nödvändiga finansieringsbesluten för att programmen skall genomföras. Genom dem skapas förutsättningar för en utveckling av näringslivet och mål uppnås som främjar välfärden för invånarna i landskapet. aluekehittaminen