Egentliga Finlands påverkarskola 2017 - 2018

Egentliga Finlands landskapsstyrelse beslöt i december 2015 att grunda en påverkarskola för unga i Egentliga Finland. Den första skolningen inleddes våren 2016 och med i gruppen fanns 25 unga.

De unga upplevde att påverkarskolan lärde dem mycket om bl.a. olika nivåer av beslutsfattande och dess processer och om hur man kan påverka i praktiken. Speciellt uppskattade de det nätverk som föddes.

Uppmuntrad av de positiva erfarenheterna startar Egentliga Finlands förbund nu nästa kurs inom påverkande. Den är ett led i landskapsförbundets intressebevakning.

Påverkarskolan är ämnad för unga i åldern andra stadiets utbildning, som är intresserade av samhälleligt påverkande. 20-25 unga antas. Skolningen är konkret och praktisk till sin natur. Deltagarna får mångsidig kunskap om riksdagen, statsrådet, ministerierna och statsförvaltning. Dessutom behandlas regional förvaltning och kommuner, EU, utrikespolitik, näringslivet och aktörer i den tredje sektorn. I påverkarskolan bekantar man sig bl.a. med lagstiftning, val, rättsväsendet och arbetsmarknadsorganisationerna. Utbildare är yrkeskunniga i olika branscher, unga påverkare och erfarna statsmän.

Påverkarskolan räcker ett läsår och innefattar 8 - 10 utbildningsträffar. Skolningarna ordnas vardagar som heldagskurser eller kvällstid. Vid behov ger vi ett frånvarointyg till den ungas utbildningsenhet. Utbildningen inleds i oktober 2017 och är gratis för deltagarna.

ANSÖKNINGSTID 1.9. - 15.9.2017

Den unga kan söka till skolningen genom att skicka ett fritt formulerat motivationsbrev och sin CV till arrangörerna. I brevet bör man ange vad man väntar sig av påverkarskolan och målsättningar för hur man vill utnyttja det man lärt sig. Ansökningarna skickas till Egentliga Finlands förbund, assistent Katri Rosenberg: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Ansökan får inte vara längre än 250 ord. 

VÄLKOMMEN MED!

Regionens topp-påverkare uppmuntrar unga att ansöka (video)

Tilläggsinformation:

Malla Rannikko-Laine, 040 721 3429, Katri Rosenberg, 0400 251 771

vaikuttajavaikuttaja2