Egentliga Finlands påverkarskola 2018 - 2019

Egentliga Finlands landskapsstyrelse beslöt i december 2015 att grunda en påverkarskola för unga i Egentliga Finland. Den första skolningen inleddes våren 2016 och med i gruppen fanns 25 unga. Skolningen är en del av Egentliga Finlands förbunds intressebevakningsverksamhet och den har fått en hel del positiv feed back av deltatagarna på de två första årskurserna.

Egentliga Finlands förbund ordnar redan för tredje gången en Påverkarskola som är avsedd för ungdomar i Egentliga Finland. Med i skolan väljs 20-25 ungdomar som är intresserade av samhälleligt påverkande. Dessa ungdomar får bekanta sig med olika instanser, olika sätt att påverka och beslutsfattandesystemet. Påverkarskolan är ämnad för unga i åldern andra stadiets utbildning, som är intresserade av samhälleligt påverkande. Skolningen är konkret och praktisk till sin natur. 

De unga upplevde att påverkarskolan lärde dem mycket om bl.a. olika nivåer av beslutsfattande och dess processer och om hur man kan påverka i praktiken. Speciellt uppskattade de det nätverk som föddes.

Ansökningstiden för utbildningen är 29.8.-13.9.2018.

Utbildningstiden sträcker sig från oktober 2018 till maj 2019 och består i praktiken av c. 1 möte/månad. Utbildningen är gratis för deltagarna.Innehållet kan bearbetas enligt deltagarnas intressen och under de två första påverkarskolorna har man bl. a.

  • gjort ett besök i riksdagen
  • träffat statsministern, träffat riksdagsledamöter och ministrar från Egentliga Finland
  • besökt kommunikationsbyrån som spesialiserat sig på lobbning och bekantat sig med mediahusens verksamhet
  • satt sig in i EU-frågorna och träffat europarlamentariker
  • besökt varvet och tagit del i kommunfullmäktigemötet

Den unga kan söka till skolningen genom att skicka ett fritt formulerat motivationsbrev och sin CV till arrangörerna. I brevet bör man ange vad man väntar sig av påverkarskolan och målsättningar för hur man vill utnyttja det man lärt sig. Ansökningarna skickas till Egentliga Finlands förbund, assistent Karoliina Lindstedt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ansökan får inte vara längre än 250 ord. 

VÄLKOMMEN MED!

Tilläggsinformation:

Malla Rannikko-Laine, 040 721 3429, Karoliina Lindstedt, 040 747 8575

 

vaikuttajavaikuttaja2


haastattelukokous 1005
ryhmakuva 1005