DVV kuvituskuva etatuki

Bild: Digituki -projekt; Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Vi lever i en exceptionell tid. Coronaviruspandemin har påverkat överallt i världen och i Finland har den med beredskapslagen börjat synas i människors normala vardagliga verksamhet. I denna speciella situation blir hanteringen av ärenden elektroniskt ännu viktigare.

Det är också viktigt att förstå hur många ärenden som idag är möjliga att sköta på distans från det egna hemmet i stället för att fysiskt vara på plats. Därför är det nu viktigare än någonsin tidigare att säkerställa att medborgare har tillräckligt digitalt stöd tillgängligt på distans.

 

Alla kan hitta ett lämpligt fjärrstöd, vi listar de viktigaste nedan:

Åbo stad har också samlat information om coronaviruset och om säkerhet vid webbarbetet:

Vi vill främja att medborgare fortfarande kan sköta sina vardagliga ärenden enkelt även om många fysiska platser är stängda. Digitala tjänster underlättar hanteringen av ärenden på distans då riskgrupper inte behöver lämna hemmet för att sköta ärenden. Vi tar hand om varandra i de här tiderna!

Fjärrstödets länkar har samlats av Digituki Varsinais-Suomessa-projektet.

- En del av länkarnas innehåll är tyvärr bara på finska av orsaker som inte beror på oss, konstaterar projektets projektchef Noora Orvasto.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Digituen kuvituskuva DVV 2

 

Svara på enkäten!

Med hjälp av denna enkät utreder vi finländarnas digitala färdigheter och behovet av hjälp med användningen av digitala tjänster samt e-tjänster. Enkäten är avsedd för alla: de som använder digitala tjänster och dem som inte använder smarta apparater.

Digital kompetens är en ny medborgarkompetens som gör vardagen flexiblare för oss alla!

Man kan svara på enkäten digitalt här: https://dvv.fi/digitaitokartoitus

Enkäten tar bara några minuter. Tack för er tid!

Enkäten genomförs av finansministeriet i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Svarstiden pågår fram till den 3 april 2020.

Enkäten är en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet. Målsättningen med digitalt stöd är att säkerställa att alla medborgare har tillräckliga digitala färdigheter samt möjlighet att få hjälp flexibelt och då det passar dem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den nationella utvecklingen av digitalt stöd. Enkäten är den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter, som ger oss värdefull information som stöd för utvecklingen av digitalt stöd och digitala tjänster. 

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Valtatie 8 Turku–Pori-yhteysvälin kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan uudessa vuoden 2019 joulukuussa valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä arvioidaan väylää ja sen osayhteysvälien kehittämistoimenpiteitä viiden tavoitealueen kautta: liikenneturvallisuus, kuljetukset, ympäristö ja maankäyttö, ilman autoa tehtävät matkat sekä henkilöautomatkat. Selvitystyö erottelee parantamishankkeet kolmeen neljän vuoden jaksolla toteutettavaan koriin mukaillen tulevaa valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmätyötä.

Työn on toteuttanut Ramboll Oy, ja selvitystyön ohjausryhmään kuuluivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit, yhteysvälin kuntien ja satamien edustajat sekä Väyläviraston edustaja.

Selvitystyön raportti

Kalevala 5

Foto: Åbo Svenska Teater/Kalevala

På landskapsfullmäktiges möte idag tilldelades Åbo Svenska Teaters Kalevala-produktion årets Aurora-medalj. Det här är första gången i medaljutdelningens historia som medaljen tilldelades till ett verk och dess produktionsgrupp. Föreställningen tar djärvt tag i ett traditionellt ämne på ett fräscht, modernt sätt. Jakob Höglund som står för Kalevalas koncept, regi och koreografi har på ett lyckat sätt kombinerat kalevalamåttet, övernaturliga sagor för vuxna och dockfigurer med modern musikteater. Verkets hela produktion har på ett unikt sätt förenats med en specialutbildning i musikteater och dockteater. På teaterscenen ses artister som deltagit i specialutbildningen tillsammans med Åbo Svenska Teaters ensemble.

Verket får även ett särskilt tack för sin tillgänglighet: scenspråket är svenska, men föreställningen är textad både på finska och svenska. Även publiken har tagit till sig föreställningen på ett fint sätt och under vårsäsongen utlovas extraföreställningar.

Tuulia Linhdolm, som var på plats och ta emot priset, beskriver hela produktionsgruppens känslor över att vinna priset:

-Det är en stor ära att motta Auroramedaljen. Det känns extra betydelsefullt att den tilldelas hela produktionen och oss som grupp. Kalevala har verkligen varit ett speciellt projekt där många olika konstnärer och konstformer har arbetat tillsammans för att göra detta verk möjligt. Det värmer våra hjärtan extra mycket att få den här medaljen, eftersom det verkligen har varit ett hjärteprojekt för alla oss inblandade. Det ger hopp och mod att våga satsa och prova på olika idéer också i framtiden, både för oss som har varit med i projektet och förhoppningsvis även för andra teatersällskap och konstnärer.

-Det bästa med Kalevala -produktionen har varit gruppen och sättet vi arbetat tillsammans på. Varje individ spelar en viktig roll i vår arbetsgemenskap - både för det konstnärliga och för gruppdynamiken. Vi har alla olika styrkor och kunskaper vilket har givit oss en utmärkt möjlighet att lära oss av varandra. I den här produktionen och gruppen kan vi vara oss själva och andas. Kalevala hade inte varit möjlig utan stor tillit och gott samarbete. Ett stort tack från hela Kalevala gänget!

Tuulia Lindholm ST Kalevala

Bild: Tuulia Lindholm från Kalevala-ensemblen tog emot medaljen på landskapstullmäktiges möte.

 

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Auroramedaljen som ett erkännande till en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för landskapet inom vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljerna har delats ut sedan år 1977.

 

Tilläggsinformation: Specialplanerare Katri Koivisto, tfn 0400 251 771

 

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021−2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE). Beredningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förslag till allmän förordning (COM(2018) 375) och förslag till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (COM(2018) 372) och Europeiska socialfonden plus (COM(2018) 382).  

Enligt förordningsförslagen anvisas under programperioden 2021–2027 ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och ur Europeiska socialfonden (ESF) finansiering till fem policymål: 1) Ett smartare Europa, 2) Ett grönare, koldioxidsnålt Europa, 3) Ett mer sammanlänkat Europa, 4) Ett mer socialt Europa och 5) Ett Europa närmare medborgarna.

Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland bedrivs vid både ministerierna och regionalt av Östra och Norra Finland tillsammans samt Södra och Västra Finland tillsammans. Beredningen för Östra och Norra Finlands del leds av Norra Österbottens förbund och för Södra och Västra Finlands del av Nylands förbund. För programberedningen som helhet svarar arbets- och näringsministeriet.

Som en del av programberedningen utförs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, den s.k. SMB-lagen (200/2005). Vid miljöbedömningen utreds och bedöms miljökonsekvenserna av programmet och av genomförandet av de alternativ som ska undersökas. Dessutom utarbetas en miljörapport. På programnivå ansvarar arbets- och näringsministeriet för genomförandet av miljöbedömningen enligt SMB-lagen.

I detta skede av programberedningen har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av programhelheten och den miljörapport som ska utarbetas vid miljöbedömningen av programmet. I samrådsmaterialet i anslutning till detta ingår en beskrivning av de innehållsmässiga prioriteringarna i det kommande strukturfondsprogrammet och en deltagande- och bedömningsplan för miljöbedömningen.  Samrådsmaterialet finns offentligt framlagt på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen https://tem.fi/sv/den-nationella-beredningen-for-programperioden-2021-2027.

Ytterligare information

Ytterligare information om beredningen av programmet ges vid arbets- och näringsministeriet av Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 029 506 4937

Ytterligare information om beredningen av miljöbedömningen ges vid arbets- och näringsministeriet av Harri Ahlgren, specialsakkunnig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050 396 3318

 

Framförande av åsikter

Åsikter kan framföras om programhelheten samt om utgångspunkterna och målen för miljörapporten i anslutning till den och om beredningen av rapporten genom att sända dem till följande adress före den 31 december 2019: Arbets- och näringsministeriet/regioner och tillväxttjänster, PB 32, 00023 Statsrådet eller per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.