Finlands första havsplan har godkänts. Du kan läsa mera på Havsplaneringens egen webbsida: https://www.merialuesuunnittelu.fi/sv/2020/12/18/finlands-havsplan-2030-har-godkants/

Landskapsfullmäktige godkände förslaget till havsplan för Skärgårdshavet och södra Bottenhavet vad gäller landskapsförbundets verksamhetsområde, så att beslutet träder i kraft när Satakunta landskapsfullmäktige fattat beslut om att godkänna förslaget för sitt verksamhetsområde (11.12.2020).

Pekka Kymäläinens (SDP) förslag om texttillägg gällande planeringens kontinuitet och finansiering, samt storskarvar och sälar och de skador som de orsakar, godkändes efter omröstning (80-40).

Syftet med havsplanen är att främja hållbar användning av havet och förbättra förutsättningarna för de maritima näringarna samt den marina miljöns status. De åtta kustlandskapsförbunden har tillsammans upprättat planerna, i ett omfattande samarbete i positiv anda med Åland, miljöministeriet och olika intressenter. De tre havsplaner som upprättats bildar en helhet, Finlands havsplan. Åland, Sverige och Estland upprättar egna, motsvarande planer.

Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund har tillsammans upprättat den del av planen, som omfattar Skärgårdshavet och södra Bottenhavet samt den ekonomiska zon som angränsar till dessa områden. Utkasten till havsplan fanns framlagda för påseende under perioden 18.5–17.6.2020 och yttranden om planerna begärdes.

Det är första gången som en havsplan upprättas, och många funderingar väcktes å ena sidan av planens rättsverkan eller avsaknad av den samma, å andra sidan planens ställning i andra processer, liksom dess genomslag. Dessutom inkom önskemål om att bland annat klimatförändringen skulle göras mer synlig också i havsplaneringen.

En stor mängd positiv respons inkom beträffande konsekvensbedömningen. Största delen av den branschspecifika responsen för Skärgårdshavets och södra Bottenhavets planeringsområde rörde potentiella områden för vindkraft och vattenbruk, samt turism och rekreation. En ganska liten andel av responsen riktade in sig på sjöfarten.

Förslaget till havsplan har beretts under hösten 2020 utgående från respons som inkommit på utkastet, konsekvensbedömningen samt övrigt samarbete med intressenter. De godkända havsplanerna skickas till miljöministeriet som i sin tur rapporterar och skickar havsplanerna till Europeiska kommissionen.

                     

Allt havsplansmaterial är digitalt. Planförslaget och övrigt material finns i sin helhet framlagda på följande webbplats: https://www.merialuesuunnittelu.fi/sv/

Tilläggsinformation: specialplanerare Timo Juvonen, tfn 040 829 5543, planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 7203056, koordinator för havsplaneringssamarbetet Mari Pohja-Mykrä, tfn 044 711 4320

ranta

logorivi MSP EMKR ST 1

Landskapsfullmäktigemöte i dag 7.12.2020 kl. 11.30 ordnas på distans. Mötet visas på förbundets Youtube-kanal:

https://youtu.be/bhg2tomtZqw

Liisa Ketomki2

Aurora-medaljen 2020 tilldelades verkställande direktör Liisa Ketomäki, Åbo Musikfestspel.

 

Åbo musikfestspel är Finlands äldsta musikfestival som fungerat utan avbrott sedan den grundades 1960 av Musikaliska Sällskapet i Åbo. Utgångspunkten vid den tiden var utveckling av musiklivet, konstnärlig högklassighet och djärvhet. I dag kan man konstatera att festivalen, som firade sitt 60-årsjubileum 2019, har utvecklats för att möta just dessa önskemål. Detta har krävt ett långsiktigt arbete som utförts i Åbo. Åbo musikfestspel har blivit en av de viktigaste festivalerna för klassisk musik i Nordeuropa, en högklassig och mångsidig festival som tilltalar en bred skara lyssnare.

Tack vare Liisa Ketomäki, som sedan 2012 fungerar som verkställande direktör för Åbo musikfestspelsstiftelse, har Åbo musikfestspel utvecklats till att bli ett allt mer internationellt evenemang. Ketomäkis kompetens och internationella kontakter har gjort att man i Åbo årligen får njuta av uppträdanden av internationella toppkonstnärer. Ett gott exempel på detta 2019 var bland andra Ian Bostridge, Julian Rachlin, Thomas Hampson och Khatia Buniatishvili, icke att förglömma konsertframförandet av Georg Friedrich Händels opera Agrippina, som framfördes i Åbo konserthus.

-Jag är mycket tagen och tacksam för denna utmärkelse som har långa traditioner. Vi har arbetat hårt för att lyfta Åbo musikfestspel och Åbo internationellt, och jag har själv utfört detta arbete med stor energi och en stark vision. Ända från början har min vision varit att hämta världens bästa artister till Åbo, vid sidan av de fantastiska inhemska konstnärerna och unga stigande talangerna, vilket inte tjänar enbart Egentliga Finland, utan berikar hela det finländska kulturfältet, säger Liisa Ketomäki.

 

Liisa Ketomki ja Ilkka Kanerva

Landskapsstyrelens ordförande Ilkka Kanerva och Aurora-pristagaren Liisa Ketomäki.

 

Åbo musikfestspel erbjuder sin publik högklassig musik, bl.a. stora orkesterkonserter, kammarmusik, jazz och konserter för barn. Den utgör ett gott exempel på en festival som ständigt strävar efter att förändra sig, bli bredare och förnya sin produktion. Verkställande direktör Liisa Ketomäki och Åbo musikfestspel förtjänar beröm för att festivalen med sin karakteristiska, långsiktiga satsning och högklassiga repertoar bidrar till att öka landskapets attraktivitet på nationell och internationell nivå.

-Vid sidan av förberedandet av nästa års program är det mest betydande nya projektet att locka internationella kulturturister till Åbo, berättar Ketomäki.

-Vi genomför detta projekt under ett par år i samarbete med Visit Turku och Business Finland, och med understöd från undervisnings- och kulturministeriet. Festivalerna spelar en stor roll som en av de viktigaste turismprodukterna, och Åbos styrkor i allmänhet är den ryktbara matkulturen, den unika skärgården, de högklassiga hotelltjänsterna, trafikförbindelserna som hela tiden utvecklas samt historien hos en modern och framåtblickande stad, som snart fyller 800 år. Åbo är en mycket europeisk stad och vi fortsätter arbetet genast då tidpunkten för detta är idealisk efter coronaepidemin.

Egentliga Finlands förbund beviljar årligen Auroramedaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt till förmån för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljen kan också ges till en person som är hemma från landskapet, och som förtjänstfullt bidragit till nationell kulturverksamhet. Årets Auroramedalj är den 96:e i ordningen.

 

Valtio järjestää yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa Suomen kestävän kasvun ohjelman valmistelua varten maakuntakiertueen. Varsinais-Suomen maakuntatilaisuuden ajankohta on muuttunut. Tilaisuus järjestetään torstaina 15.10.2020 klo 14.30-16.30.


Maakuntatilaisuudessa kerätään alueiden toimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia Suomen kestävän kasvun ohjelman valmisteluun – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle. Alueelta toivotaan palautetta ja ideoita ohjelman painopisteiden puitteissa siihen, millaisiin uudistuksiin, hankkeisiin ja investointeihin elpymis- ja palautumisvälineen rahoitusta Suomessa tulisi käyttää.

Tilaisuuden ohjelma

14.30 Tilaisuuden avaus, moderaattori Janne Antikainen, MDI

14.35 Tilaisuuden avaussanat, maakuntajohtaja Kari Häkämies

14.40 Elinkeinoministeri Mika Lintilä

14.50 Opetusministeri Li Andersson (etänä)

Kommentit ja keskustelu ministeripuheenvuoroista

15.15 Alueen ääni -puheenvuorot:

Yleiskatsaus alueeseen ja elpymiseen
toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy

Turku Future Technologies 2.0
vararehtori, professori Mika Hannula, Turun yliopisto ja Teknologiakampus Turku

Elintarvikeviennin edistäminen – Case kaura
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio Oyj

Lääke- ja diagnostiikkatuotannon lisääminen - Lääkekehityskeskus
professori, tutkimusjohtaja Jukka Westermarck, Turun yliopisto

Saaristomeren kestävä kehitys – Biokierrätyslaitos
professori Kalervo Väänänen

Tekstiilikierrätyksen edelläkävijäksi– Poistotekstiilien jalostuslaitos
toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Pk-yritysten tuotannon digitalisaatio – Malli meriteollisuusverkosto
toimitusjohtaja Ari Viitanen, Carinafour Oy

Kestävät ja elvyttävät infrahankkeet
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

 

16.05 EU:n elpymispaketti ja elpymis- ja palautumisväline RRF, ylijohtaja Markus Sovala, VM

Kommentit ja keskustelu elpymispaketista ja RRF:stä

16.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus striimataan ja keskusteluun pystyy etäyhteydellä osallistumaan chatin kautta

https://livekatsomo.fi/maakuntatilaisuus

Suomen kestävän kasvun ohjelma, taustamuistio

Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma