Aurora 2021 a

Bild: Katri Koivisto. Från vänster landskapsstyrelsens ordförande Ilkka Kanerva, museichef Sami Louekari och lanbruksmuseefondens styrelseordförande Olavi Ala-Nissilä.

 

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund har delat ut 2021 års Auroramedalj till Finlands lantbruksmuseum Sarka i Loimaa. Mottagaren valdes ut bland förslag som inkommit från landskapets invånare och aktörer. Sarka lyfter fram lantbruk, landsbygd och finländsk livsmedelsproduktion på ett mångsidigt sätt. Museet har en erkänd och stark ställning på det finska och internationella museifältet. Dessutom har museet en betydande inverkan på forskning och informationsförmedling kring det finska lantbruket.

 

Museets basutställning sammanfattar det finska lantbrukets historia och presenterar innovationer från olika tider: verktyg, maskiner och arbetsmetoder. I sina specialutställningar lyfter museet fram varierande, aktuella ämnen, senast bland annat klimatförändringen och hur den tar sig uttryck på konsumentens tallrik. Annat anmärkningsvärt på Sarka är en särskilt omfattande utställning av lantbruksmaskiner samt ett Livsmedelsmuseum som tar med besökaren till den finska maten och de finska mattraditionerna. Sarka förnyar och utvecklar ständigt sin verksamhet.

-Vi vill tjäna vår publik på ett mångsidigare sätt och utvecklar våra digitala tjänster, såsom nätutställningar och virtuella guidningar, liksom vårt utbud i nätmiljö i bredare bemärkelse. Dessutom har vi inlett en förnyelse av vår tredje basutställning, maskinutställningen. Det nya utställningsmanuset blir klart senast i höst, och därefter börjar vi söka finansiering. Den genomgripande förnyelsen av basutställningen är ett omfattande projekt som kräver särskild finansiering, berättar museichef Sami Louekari om museets kommande planer.

Sarka förtjänar ett specialomnämnande för sitt sätt att måna om delaktigheten i sitt publikarbete. Museet ordnar många evenemang som skapar gemenskap och även lockar sådana besökare som inte nödvändigtvis annars besöker museer. Bevarandet av traditionella färdigheter, förevisningen av gamla jordbruksmaskiner och arbetssätt, samt insatserna för att sprida kunskap om traditionerna kring årstidernas växlingar på landsbygden, riktar sig till en bred målgrupp. Sarka har också utfört betydande arbete för att värna Loimaas lokalhistoria, byarna och identiteten.

I publikens förslag nämndes många gånger att museet borde utses till mottagare av Auroramedaljen. Publiken ser Sarka som ett fint exempel på hur ett museum inte bara är historia utan också en aktiv kulturaktör och tankeväckare som får sina besökare att begrunda sina uppfattningar om såväl den finska livsmedelsproduktionen som om sitt eget förhållande till maten. Museets personal får särskilt beröm från publiken. De är lättillgängliga, yrkesskickliga och redo att bjuda på sig själva: än att guida klädda i kanindräkter, än att åka skidor på gräsmattan under ett vinterevenemang utan snö.

-Vi är mycket rörda över erkännandet. Det känns bra att man sätter värde på det vi gör. Vi finns här för vår publik och publikens beröm är det bästa man kan få. Jag får vara stolt över vår proffsiga personal, berömmer museichef Louekari.

 

Auroramedaljen

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Auroramedaljen till en person eller organisation som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljen kan också delas ut till en person som ursprungligen kommer från Egentliga Finland och som på ett betydande sätt deltagit i nationell kulturverksamhet. Den medalj som nu delats ut är den 97:de i ordningen. Förslag på medaljmottagare med motiveringar samlades in från landskapets aktörer och invånare via ett nätformulär. Dessutom hade kulturkommittén vid Egentliga Finlands förbund möjlighet att föreslå en medaljmottagare. Det inkom sammanlagt 36 förslag. Landskapsstyrelsen valde ut medaljmottagaren bland förslagen under sitt möte i mars.

 

Tilläggsinformation: specialplanerare Katri Koivisto, tfn 0400 251 771

Aurora 2021 a

Kuva: Katri Koivisto. Kuvassa vas. maakuntahallituksen pj. Ilkka Kanerva, museonjohtaja Sami Louekari sekä maatalousmuseosäätiön hallituksen pj. Olavi Ala-Nissilä.

 

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2021 Aurora-mitalin Suomen maatalousmuseo Sarkaan, Loimaalle. Valinta tehtiin maakunnan asukkailta ja toimijoilta saatujen ehdotusten perusteella. Sarka tuo esiin maataloutta, maaseutua ja suomalaista ruoantuotantoa monipuolisesti. Museon merkitys suomalaisessa ja kansainvälisessä museokentässä on tunnustettu ja vahva. Sen lisäksi museolla on huomattava vaikutus suomalaisen maatalousalan tutkimukseen ja tiedonvälittämiseen.

 

Museon perusnäyttely kokoaa suomalaisen maatalouden historian ja esittelee oman aikansa innovaatioita: työkaluja ja koneita sekä työtapoja. Erikoisnäyttelyissään museo tuo esiin vaihtuvia, ajankohtaisia aiheita, joista viimeisimpänä mm. ilmastonmuutos ja sen näkyminen kuluttajan lautasella. Lisäksi Sarassa huomionarvoista on erityisen laaja maatalouskonenäyttely sekä Ruokamuseo, joka johdattaa suomalaisen ruuan ja ruokaperinteen äärelle. Sarka uudistuu ja kehittää toimintaansa koko ajan.

-Haluamme palvella yleisöjämme monipuolisemmin ja kehitämme digitaalisia palvelujamme, kuten näyttelyitä verkossa, virtuaaliopastuksia ja laajemminkin tarjontaamme verkkoympäristöissä. Olemme myös käynnistäneet kolmannen perusnäyttelymme, konenäyttelyn uudistamisen. Uusi näyttelykäsikirjoitus valmistuu syksyyn mennessä, ja sen jälkeen alkaa rahoituksen hankinta. Perusnäyttelyn kokonaisvaltainen uudistus on mittava projekti, joka edellyttää erillistä rahoitusta, kertoo museonjohtaja Sami Louekari museon tulevista suunnitelmista.

Erityismaininnan Sarka ansaitsee siitä, miten museon yleisötyössä on huolehdittu osallisuudesta. Se järjestää runsaasti tapahtumia, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja houkuttelevat museolle myös sellaisia kävijöitä, jotka eivät välttämättä muuten vieraile museoissa. Perinteisten taitojen ylläpito ja vanhojen maatalouskoneiden ja työtapojen esittely sekä maaseudun vuodenkierron perinteen tutuksi tekeminen tavoittavat laajalti ihmisiä. Sarka on tehnyt vaikuttavaa työtä myös Loimaan paikallishistorian, kylien ja identiteetin vaalinnassa.

- Teette niin monimuotoisesti ja luovasti työtänne, että on kunnia ojentaa mitali teille, totesi maakuntahallituksen pj. Ilkka Kanerva mitalin luovutustilaisuudessa.

Maatalousmuseosäätiön hallituksen pj. Olavi Ala-Nissilä oli samoilla linjoilla:

- Suomen historia on maaseudun ja maatalouden historiaa. 50 vuotta on tehty työtä maatalousmuseon puolesta Loimaalla, hienoa, että pitkä työ, jota edelleen tehdään, mm. aktiivit mukana pärekattotalkoissa, kantaa hedelmää.

Yleisöehdotuksissa Sarka sai useamman maininnan siitä, että se tulisi valita Aurora-mitalin saajaksi. Sarka on yleisön mielestä hieno esimerkki siitä, miten museo ei ole vain historiaa, vaan aktiivinen kulttuuritoimija ja ajatustenherättäjä, joka laittaa kävijänsä miettimään näkemyksiään niin suomalaisesta ruoantuotannosta kuin omasta ruokasuhteestaan. Erityisesti yleisöltä kiitosta sai museon henkilökunta. Heitä on helppo lähestyä, he ovat ammattitaitoisia ja valmiina laittamaan itsensä likoon: milloin jänispuvussa opastaen tai museon talvitapahtumassa nurmikolla hiihtäen, kun lunta ei ole ollut.

-Olemme hyvin otettuja tunnustuksesta. Tuntuu hyvältä, että tekemäämme työtä arvostetaan. Olemme yleisöjämme varten ja yleisön kiitokset ovat parasta kiitosta. Voin olla ylpeä ammattitaitoisesta henkilökunnastamme, kiittelee museonjohtaja Louekari.

 Aurora 2021 c

Kuva: Katri Koivisto. Vas.Sami Louekari, Olavi Ala-NIssilä, Ilkka Kanerva, Janne Virtanen, Kari Häkämies ja Elina Kanerva.

 

Aurora-mitali

Varsinais-Suomen liitto jakaa vuosittain Aurora-mitalin Varsinais-Suomen hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Mitali voidaan myöntää myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, valtakunnalliseen kulttuurityöhön merkittävällä tavalla osallistuneelle henkilölle.

Nyt jaettu mitali on järjestyksessään 97. Ehdotuksia Aurora-mitalin saajaksi perusteluineen kerättiin maakunnan toimijoilta ja asukkailta verkkolomakkeen kautta. Lisäksi Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnalla oli mahdollisuus ehdottaa mitalin saajaa. Ehdotuksia saatiin yhteensä 36 kpl. Maakuntahallitus valitsi maaliskuun kokouksessaan mitalin saajan ehdotusten joukosta.

 

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771

 MicrosoftTeams image 45

 

Hur är det att bo, studera, arbeta och leva i vårt landskap?

Vi söker invånare i Egentliga Finland – i olika åldrar och med olika bakgrund – som vill dela med sig av sina berättelser och
förhoppningar inför framtiden i Egentliga Finland. Genom dessa berättelser vill vi ge våra samarbetspartner, landskapets
invånare samt personer från annan ort glimtar av livet i Egentliga Finland: en inblick i hur det är att leva, arbeta, studera och bo i
Egentliga Finland och dess olika regionkommuner.

Hur?

Berättelser från Egentliga Finland bygger på intervjuer som genomförs per e-post. Utöver svaren behöver vi ett foto på den intervjuade.
För att komplettera e-postintervjuerna bjuder vi också in några personer till en videoinspelning som vi kommer överens
om separat. Inspelningen sker under perioden juni–september. Du som intervjuats presenteras med förnamn och regionkommun.
Dessutom berättar vi om din bakgrund, exempelvis om du arbetar och i så fall inom vilken bransch, om du är studerande, arbetslös,
pensionär, nyligen inflyttad till landskapet eller bosatt här sedan länge etc. Dessutom vill vi veta


• Vad är det bästa med ditt liv i Egentliga Finland?
• Vilka är dina favoritplatser?
• Vad skulle du berätta om Egentliga Finland för en person som överväger att flytta hit?
• Vad önskar du ska hända i framtiden?

Varför är det en bra idé att delta?

Anledningen till att det är en bra idé att delta är att du då får vara med i ett intressant projekt och skapa en mångsidig bild av vårt
landskap. Som tack för ditt engagemang får du en snygg KeepCup-mugg med texten ”Paras liittolainen”. Muggen är praktisk att
bära med sig på utflykter till landskapets smultronställen.

Varför gör vi detta?

Vi gör detta för att Egentliga Finland är en hjärtesak för oss och en fin plats att leva på. Dessutom håller vi på Egentliga Finlands
förbund på med att bereda en ny landskapsstrategi. Med hjälp av strategin och tillsammans med landskapets aktörer vill vi bygga
upp ett Egentliga Finland som präglas av starkt partnerskap och där livskvaliteten är den bästa. Med hjälp av invånarnas synpunkter
och erfarenheter kan vi skildra landskapets berättelse bättre än någon statistik någonsin kan göra. Intervjumaterialet
används åren 2022–2025 som en del av landskapsstrategin och tillhörande kommunikation på landskapsförbundets webbplats
och i våra sociala mediekanaler.


Känns det intressant?
Om du blev intresserad, tveka inte att kontakta oss per e-post och berätta mer om dig själv. Vi gör cirka tio intervjuer.
Kirsi Stjernberg, kommunikationschef Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 0405513120

TIEDOTE 18.06.2021                                                                       

 

Ylikunnallisten luottamustoimielinten paikkajakoa valmisteleva Varsinais-Suomen valintatoimikunta neuvotteli ja jakoi kokouksessaan 18.6. toimielinten puheenjohtajuudet. Valintatoimikunnan tehtävänä on valmistella Varsinais-Suomen liiton ja muiden maakunnallisten luottamustoimielinten jäsenvalintoja siten, että kuntalain, tasa-arvolain ja sopimusten edellyttämät edustavuuskriteerit täyttyvät. Luottamustoimielinten paikkajako noudattaa tarkasti maakunnallista, suhteellista vaalitulosta. Valintatoimikunta koostuu maakuntahallituksessa edustettuina olevien puolueiden V-S piirin toiminnanjohtajista. Jo ennen vaaleja valintatoimikunta kokoontui valmistelemaan prosessia ja varsinaiset neuvottelunsa se aloitti heti vaalien jälkeisenä maanantaina. Toimikunnan työ on edistynyt hyvin.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja valitaan kokoomuksesta, maakuntavaltuuston puheenjohtaja perussuomalaisista ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja keskustasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja valitaan SDP:stä, valtuuston puheenjohtaja kokoomuksesta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vihreistä. Erityishuoltopiirin hallituksen puheenjohtaja valitaan kokoomuksesta, valtuuston puheenjohtaja keskustasta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vasemmistoliitosta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtajan tehtävään valitaan kokoomuksen edustaja, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan puheenjohtajan tehtävään vihreiden edustaja ja Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävään vasemmistoliiton edustaja.

Valintatoimikunnan puheenjohtaja, kuntavaalien 2021 mukaan maakunnan suurimman puolueen toiminnanjohtaja Juha Rantasaari (kok) on tyytyväinen neuvotteluihin ja puolueiden väliseen yhteistyöhön.

-Neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Lopputulos on kaikkia tyydyttävä ja todentaa maakunnallista vaalien lopputulosta, hän sanoo.

Tulevana maanantaina valintatoimikunnassa käsitellään toimielinten jäsenvalinnat. Tarkoituksena on saada prosessi valmiiksi ensi viikon aikana. Toiminnanjohtajat edustavat valintatoimikunnassa poliittisia puolueita. Kun neuvottelut ovat valmiit, niiden tulokset siirtyvät puolueiden piirihallitusten käyttöön ja puolueet valitsevat edustajansa näille paikoille. Lisäksi valintatoimikunnassa sovittiin yksimielisesti menettelystä mahdollisissa puoluevaihdostilanteissa.

-Haluamme tällä menettelyllä varmistaa, että luottamuselinten paikkajaot ovat vaalituloksen mukaisia. Edustajien tulee noudattaa yhteisiä pelisääntöjä ja niistä poiketessaan siirtyä sivuun. Tällä haluamme vahvistaa edustuksellisen demokratian toimivuutta ja korostaa puolueiden roolia ja merkitystä, toteaa Rantasaari.


Lisätietoja: valintatoimikunnan puheenjohtaja Juha Rantasaari 040 514 0894

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
  • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Tällä hakukierroksella haetaan/painotetaan hankkeita, jotka edistävät Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Selviytymissuunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista muutosjoustavuutta. Suunnitelma sisältää sekä nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, että valintoja uuden kasvun käynnistämiseksi pidemmällä aikavälillä.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt ja järjestöt. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitusta on käytössä noin 0,9 miljoonaa euroa.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta (linkki)

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Hakuaika on jatkuva. Seuraavaan valintajaksoon kohdistuvat hakemukset tulee jättää  pe 17.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 ja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.