Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on päättänyt jättää yhteisiä talousarvioaloitteita. Kansanedustajaryhmän tänään jättämät aloitteet muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa.

Talousarvioaloitteilla vastataan mm. käynnissä olevan positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin.

-Varsinais-Suomen talouskasvun vahva näkymä tarkoittaa työvoiman kysynnän jatkuvaa kasvua. Siltasopimuksessa sovittujen toimenpiteiden riittävyyttä on seurattava ja huomioitava kasvun kiihtymisen tuomat uudet haasteet. Kasvu ja kehitys eivät saa jäädä kiinni työvoima- ja osaajavajeesta tai infrasta, toteaa ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva

Maakunnan tärkeimpiin kärkihankkeisiin kuuluu lisäksi Tunnin juna. Tunnin junan jatkosuunnittelulle on myönnetty 40 miljoonan euron rahoitus vuosille 2017–2020, josta vuodelle 2019 kohdistuu 10 miljoonaa euroa. Hallitus päätti syksyn budjettiriihessä nopeuttaa Tunnin junan yleissuunnittelua ja ratasuunnittelun käynnistämisestä.

Ryhmä jätti seuraavat aloitteet määrärahan osoittamiseksi:

 • Lounais-Suomen siltasopimuksen toimenpiteiden toteutukseen, jolla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta
 • maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen Itämeren tilan parantamiseksi
 • E18 Turun kehätien parantamiseen
 • Kaarinan läntisen ohikulkutien jatkosuunnitteluun ja Kirjalansalmen sillan toteuttamisen aloittamiseen
 • valtatien 9 Turku–Tampere yhteysvälin parantamisen käynnistämiseen
 • valtatiellä 8 Laitilan eritasoliittymän toteuttamiseen

         Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän jättämät aloitteet ovat tiedotteen liitteenä.

 

Lisätiedot:

V-S kansanedustajaryhmän pj. Ilkka Kanerva, puh. 050 511 3055

edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Tiedote 24.9.2018

                  

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokous 24.9.2018

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteislausunto:

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä.

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset ovat kokouksissaan 24.9.2018 antaneet

asetusluonnoksesta omat lausuntonsa.

                            

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset viittaavat antamiinsa lausuntoihin ja toteavat yhteisenä kannanottonaan luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta seuraavaa:

Liitot pitävät liikenne- viestintäministeriön luonnosta lähtökohtaisesti tavoiteltavana. Priorisointi tukee oikein toteutettuna liikenneverkon ja palvelutason kehittämistä, työvoiman liikkuvuutta, elinkeinoelämän toimivuutta ja kestävää liikkumista.

Asetusluonnoksen runkoverkkomäärittely perustuu nykyhetken arviointiin. Asetuksen tulisi olla esitettyä tulevaisuusorientoituneempi ja tavoitteellisempi. EU:ssa asetettujen yhteisten päästövelvoitteiden ja valtakunnallisten ilmastotavoitteiden tulisi näkyä etenkin raideliikenteen runkoverkon määrittelyssä sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta.

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko. Maantieverkon osalta esitystä tulee täydentää länsirannikon suuntaisella valtatiellä 8 välillä Pori-Oulu. Tie on kansainvälisesti merkittävä yhteys pitkämatkaisille kuljetuksille. Se yhdistää useita maakuntakeskuksia ja sisältyy kokonaisuudessaan EU:n TEN-T:n kattavaan verkkoon.

Suomen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää liikenneinfran panostuksen merkittävää rahoitustason nostoa sekä uusien rahoitusmahdollisuuksien ja kannattavuusarviointitapojen hakemista. Runkoverkon priorisointia ja sen palvelutason määrittelyä ei tule tehdä alempiasteisen liikenneverkon kustannuksella.

Lisätiedot:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto 044 711 4382

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto 040 7203 056

20.9.2018

Liikkujan viikolla palkitaan työpaikkoja ja lanseerataan uusi liikkumiseen keskittyvä sivusto

Varsinais-Suomen liitto julkaisee Euroopan liikkujan viikon yhteydessä kulje.fi -verkkosivuston. Samalla jaetaan myös Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus, jonka Varsinais-Suomessa jakaa kaksi työpaikkaa.

Kulje.fi -sivusto kokoaa tietoa liikenteeseen liittyvästä kehitystyöstä ja ajankohtaisista teemoista

Tänään julkaistavien sivujen kautta asukkaat, yritykset, poliitikot sekä eri alan virkamiehet löytävät kootusti tietoa liikenteen kehittämisestä seudulla. Myös asukkaita kannustetaan itse vaikuttamaan kulkuympäristöönsä sekä sivuston että sen oheen perustetun kulje.fi -instagram-tilin kautta. Sosiaalisen median sisältöjen kautta päättäjille voidaan tuoda näkyväksi, mitä asukkaat haluavat kulkureiteiltään sekä -palveluiltaan nyt ja tulevaisuudessa.

- Sivujen tavoitteena on, että jokainen seudun kulkija ymmärtää paremmin, miten ja miksi kehitämme seudun liikennettä. Taustalla vaikuttavat mm. EU:sta asetetut päästövähennysvelvoitteet, kansanterveys  sekä paikoin esimerkiksi katutilan kapeus”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Sivustolla luodaan positiivista otetta liikenteen kehittämisen ympärille. Ajankohtaisiin uutisiin kootaan seudun liikennettä koskevia tiedotteita. Sivustolta löytyy myös esittelyaineisto Turun seudun liikenteen kehittämisestä, niin meneillään olevista kuin tulevistakin projekteista helposti lähestyttävässä muodossa.

Liikennejärjestelmätyö tukee Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja on osa myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toimintaa.

TYKSissä ja Halikossa kannustetaan esimerkillisesti kestävään työmatkaliikkumiseen
Varsinais-Suomessa Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus 2018 on myönnetty Turun yliopistollisen keskussairaalan gastroenterologian poliklinikalle sekä Salossa toimivalle Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:lle. Molemmilla työpaikoilla erityisesti työporukan yhteinen innostus ja työkavereiden kannustaminen on ollut avain aktiiviseen työmatkaliikkumiseen. Listattuja kannustuskeinoja olivat muun muassa hyvät pyöräparkit ja sosiaalitilat, maksuton pyörähuolto, työporukan osallistuminen liikuntatapahtumiin, joukkoliikenteen työmatkasetelikokeilu tai liikuntasetelit.

-Erityisesti viimeisen vuoden aikana olen pannut iloisena merkille, kuinka monet ennen työmatkansa autolla tehneet ovat siirtyneet työmatkapyöräilijöiksi”, kertoo Halikon vanhustenkotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Koivisto.

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija on työpaikka, jossa innostetaan työntekijöitä taittamaan työmatkat tai työasiointimatkat kestävällä tavalla. Kestävämpiin työmatkoihin kannustavat esimerkiksi työsuhdematkalippujen tarjoaminen työntekijöille ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. Tunnustus on osa valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkoston toimintaa. Tänä vuonna työpaikkansa sai ilmoittaa mukaan Varsinais-Suomessa Pyörällä töihin -kilpailun yhteydessä toukokuussa. Valonian luotsaama, Turun kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön Viisaan liikkumisen alatyöryhmä valitsi tunnustuksen saajat 19 ilmoitetun työpaikan joukosta. Tunnustukset jaetaan Valoniassa tiistaina 25.9. klo 14. Tunnustus jaetaan tänä vuonna myös Helsingin seudulla, Jyväskylässä, Oulussa ja Lahdessa.

Lisätietoja:

Mari Sinn, erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ja 045 807 8969

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ja 044 907 5986

www.kulje.fi

 


 

 IMG 8846

Kuva: Kulje.fi

18.9.2108

Förbunden i landskapen Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland har tagit del av utkastet till förordning om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar och om deras servicenivå. Landskapen kräver att riksväg 8 i sin helhet ska ingå i stomnätet, eftersom vägen är mycket viktig för både landets ekonomi och den regionala och lokala trafiken.

I våra landskap är exportens andel av industrins omsättning 56–78 %, vilket är högre än landets medeltal. Riksväg 8 är vår exportindustris produktionslinje, vars inverkan på Finlands ekonomi uppgår till tiotals miljarder euro årligen. Grundliga förbättringar av vägnätet och upprätthållande av vägen borde ställas i relation till transporternas värde och inte enbart till trafikmängderna.

Av riksväg 8 är sträckan mellan Åbo och Björneborg samt sträckan mellan Ytterjeppo och Karleby med i utkastet till förordning om stomnätet. Utöver dessa sträckor anser vi att hela riksväg 8 ska ingå i stomnätet för landsvägar med högsta servicenivå för att vägen ska

 • möta näringslivets nuvarande och framtida behov
 • kunna fortsätta vara en betydande trafikled för intermodal trafik som förenar olika trafik- och transportformer
 • kunna vara den pulsåder som möjliggör en industriproduktion med en export på över 75 %
 • kunna fungera som huvudled för specialtransporter
 • främja samarbete mellan landskapen och kommunerna
 • förbättra trafiksäkerheten.

Landskapens gemensamma ställningstagande finns som bilaga.

Ritva Lohiluoto kertoo itsestään ja taiteestaan seuraavaa:

-Lapsesta lähtien olen tykännyt piirtää, vaikka ei ollut välineitäkään! Kansakoulun yläluokilla ollessani voitin muutaman maalauskisan. Lahdessa 1961 Harjulan opistossa sain ripauksen taidekoulutusta.

Liedon-Tarvasjoen kansalaisopistossa 1976-1984 säännöllinen opiskeluni jatkui ja sain tarpeellista opetusta kuvataiteen, joogan ym. aloilta. Lopulta toteutin toiveeni, pyrin ja pääsin Turun piirustuskouluun 1984-1988. 

Opetustehtäviäkin alkoi tippua samoin rahaa...jo rupesi olemaan välineitäkin tekemiseen.

Näyttelyitä on tullut pistettyä pystyyn ja purettua...kursseja vedettyä jne.

-Dualismi -teossarja saattaa antaa ymmärryksen tästä selittämättömästä kaikkeuskokonaisuudesta. Muuttuva järkkymätön järjestys...

Dualismi-sarjaa on kaiken kaikkiaan 64 eri variaatiota. Työt on tehty akryylimaalein kartongille. Ideani on vanha , 80-luvun alkupuolelta. Mutta vieläkin se kiinnostaa ja askarruttaa mieltäni. Idea siis perustuu oppiin dualismista jossa kaksi puoliskoa ovat saman kokonaisuuden osia.

Dualismi muodostaa polariteettiopin; materian, energian ja tietoisuuden välisistä eli positiivisten ja negatiivisten napojen välisistä jännityksistä. On oltava tietty "sähköisyys" jotta ylipäätänsä voisi tapahtua jotakin. Vastakohtaisuudet kiehtovat mieltäni esim. raja - rajattomuus, kupera - kovera, nainen - mies jne.

 

Näyttely avoinna 3.9.–28.9.2018 arkisin klo 9–15, Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, 20100 Turku.

Ritva Lohiluoto aulagalleria

Maalaus: Ritva Lohiluoto