Höstens tredje utställning i Aulagalleriet visar fotografier av landskapsdirektör Juho Savo och arkitekt/planeringsdirektör Heikki Saarento. Utställningen öppnar måndag 31.10. klo 14.

Det handlar om den första utställningen där landskapsförbundets direktörer ställer ut tillsamman, kulturhuvudstadsåret till ära. Utställningen "Dialog" visar fotografier, där natur och stad, förhoppningar, känslor och drömlika stunder sammanflätas till en fascinerande helhet.

Utställningen Dialog är öppen 31.10. - 2.12.2012 i Aulagalleriet, Bangårdsg. 36, Åbo, vardagar kl. 8.30 - 15.

 

Juho Savo (f. 1949) är Egentliga Finlands förbunds landskapsdirektör. På sin fritid rör han sig och fotograferar gärna i naturen, speciellt i Pöytis har han fotograferat naturen och djurlivet men också övriga landskap i Egentliga Finland.

Heikki Saarento (f. 1960) är arkitekt och Egentliga Finlands förbunds planeringsdirektör. Saarento tolkar i sina fotografier den urbana stadsarkitekturens många ansikten. Ljus och skugga och stämningar där tiden står stilla är kännetecknande för Saarentos fotografier.

juhoheikki