Konstakademins studerande visar konst av sopor i Aulagalleriet

 

Tre bildkonststuderande från Åbo konstakademi har sammanställt utställningen Stories from Trash i Aulagalle-riet vid Egentliga Finlands förbund. Utställningen är öppen 9.3. – 3.5.2012, vardagar kl. 8.30 – 15.

Utställningens berättelser har fötts inspirerade av ideologier om sopor och återanvänt material. Speciellt i den aktuella globala situationen är det motiverat att bildkonstnärer använder material de hittat eller återanvänt.

Ilkka Piirainen (f. Nilsiä 1974, studerar skulptur) har med verket Joutsenlaulu vunnit tävlingen "LUO ehkäise-viä teoksia" år 2011. Materialets själ styr Ilkkas sätt att arbeta.

Outi Vihlmans (f. Nystad 1987, studerar konstgrafik) verk Push the button (fick tredje pris i ovan nämnda tävling) provocerar lätt, men innehållet kräver en noggrannare granskning.

Ida Sandbergs (f. Ylöjärvi 1989, studerar målningskonst) verk Fried or Foe? visar gestalter som sitter mitt i utställningen, som om de samtalade om sina sopminnen.

Utställningen Stories from Trash respekterar material vi ser som sopor eller skrot - konstnärerna ser berättelser i dem.

Tilläggsuppgifter:

Outi Vihlman

+358 50 381 7709

Ida Sandberg

+358 40 556 4089

Ilkka Piirainen

+358 40 569 5908

stories_trash