Egentliga Finlands förbund och Åbo stad har gjort ett gemensamt ställningstagande gällande landets flygtrafikstrategi, som görs upp som bäst.

Man betonar att flygtrafiken i landet också framöver bör skötas i ett nätverk av flygfält. Åbo flygfält tjänar landets flygtrafik också utanför Egentliga Finlands gränser, eftersom 75 % av trafiken riktar sig utomlands.

Sett till passagerarmängder är Åbo flygfält fjärde störst i landet.

Hela ställningstagandet om flygtrafikens framtid kan läsas på finska här