Egentliga Finlands förbund slöt 14.10.203 ett avtal med nordvästra Rysslands federation om strategiskt kompanjonskap vad gäller ekonomisk och social utveckling. Samarbetspart är en organisation dit 11 regioner i nordvästra Ryssland hör samt områdets 42 största företag och näringslivets organisationer.

Via avtalet stärks regionernas samarbete både inom organisationer och företag. Samarbetet omfattar EU:s nordliga dimensions politik, Östersjöns samarbetsprogram och EU:s övriga program.

Mera info på finska hittas här