Öppna data föder innovationer som underlättar vardagen och föder ny affärsverksamhet. Finlands sex största städer har inlett ett samarbete för att utnyttja öppna data, den strategiska satsningen heter 6Aika. Med finns även Åbo stad och Egentliga Finlands förbund/centret för geografisk information Lounaispaikka.

Den totala budjeten är 8,1 miljoner euro och man får även stöd från Europeiska regionutvecklingsfonden och arbets- och näringslivsministeriet. Spetsprojektet pågår 1.7.2014 - 30.6.2017.

Mera info på finska

6Aika -webbsidor