Den aboensiska kameraklubben ABOCA fyller fem år och firar detta med en utställning i Egent-liga- Finlands förbunds Aulagalleri.

Utställningen presenterar medlemmarnas mångsidiga fotokunskaper . Man ställer ut 25 fotogra-fier i aluminiumprint, gjorda av klubbens medlemmar.


- ABOCA är en mångsidig kameraklubb där var och en kan fungera utgående från sina egna förutsättningar. Medlemmarna förhåller sig öppna till allt nytt samt delar med sig av sitt kunnande till andra. Utrustning samt stil är fria, berättar medlemmen Börje Forsblom.

Klubben samlas två gånger i månaden och vid träffarna åker man bland annat på foto- eller ut-ställningsresor samt arrangerar utbildningar och workshops.

På Aulagalleriets utställning medverkar följande medlemmar: Johanna Ahonen, Terhi Anttila, Börje Forsblom, Jari Grönroos, Harri Kemppainen, Pertti Laiho, Pertti Laveri, Pirjo Leppänen, Hannu Leskinen, Arja-Liisa Lipponen, Patrik Lundström, Kai Löf, Esko Niinikorpi, Janne Num-mela, Jouni Puustinen, Joonas Rådland, Markku Salonen, Heikki Sarparanta, Ruu Sorell, Veli-Pekka Suuronen, Minna Syrjälä, Antti Terävä, Marko Vallius, Carita Vanninen och Stephanie Zawalski.


Utställningen är öppen 10.10.-17.10.2016 vardagar kl. 9-15, i Egentliga-Finlands förbunds Aulagal-leri på Bangårdsgatan 36, Åbo.

Välkomna!

ABOCA 22

Joonas Rådland

ABOCA 16

Markku Salonen

ABOCA 5

Jouni Puustinen